Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Plus Minus

Michał Szułdrzyński: Winny internet czy cywilizacja

Fotorzepa, Waldemar Kompała
Czterech dżihadystów skazanych niedawno na dożywocie za działalnoœć terrorystycznš zradykalizowało się, oglšdajšc materiały na YouTubie – napisał brytyjski dziennik „The Times".

Wœród 28 materiałów, które – jak wykazało œledztwo – doprowadziły do wejœcia na drogę dżihadu, były kazania radykalnego brytyjskiego imama, który odsiaduje karę za kontakty z tzw. Państwem Islamskim, oraz filmy prezentujšce obietnice przyjęcia do raju męczenników po ich ataku na niewiernych. Jeden ze skazanych usiłował w dodatku indoktrynować za pomocš filmów na YouTubie młodszego kuzyna.

Zdaniem „The Times" wszystkiemu winne sš nowoczesne technologie. Nie doœć, że w mediach społecznoœciowych można znaleŸć materiały propagandowe islamistów, to jeszcze używajš oni szyfrowanych komunikatorów do porozumiewania się czy planowania zamachów. Wspomniani dżihadyœci używali komunikatora Telegram. To narzędzie zdobyło wielkš popularnoœć, gdy inny popularny komunikator WhatsApp został kupiony przez Facebooka i wielu użytkowników zaczęło się obawiać o prywatnoœć swych rozmów.

Zdaniem brytyjskiej minister spraw wewnętrznych firmy technologiczne sš współodpowiedzialne za szerzenie terroru. „Niemal każda intryga, którš odkrywamy, ma swój cyfrowy element. W sieci odkryjecie poradniki ťjak się to robiŤ o dżihadzie" – pisała Amber Rudd na łamach „Daily Telegraph". „Macki rekrutów IS w Syrii sięgajš laptopów w sypialniach chłopców i coraz częœciej dziewczynek w miasteczkach i miastach na terenie całego kraju" – dodała. Przyznała też, że brytyjskie służby specjalne w cišgu ostatnich kilku lat usunęły z internetu kilkaset tysięcy materiałów propagandowych oraz zamknęły kilka milionów kont na portalach społecznoœciowych wykorzystywanych przez terrorystów.

Oczywiœcie służby dobrze robiš. Tak samo, jak walczy się z materiałami propagujšcymi systemy totalitarne, tak też należy robić z terrorem – i nie ma znaczenia, czy przejmuje się ksišżki, pisma wydawane przez współczesnych maoistów albo dżihadystów, czy też zamyka strony internetowe. Dziwaczne wydaje mi się jednak obwinianie internetu, a szczególnie największych graczy na tym rynku, o to, że terroryœci używajš ich jako narzędzia. Równie dobrze można oskarżać o œmierć ludzi producenta noża użytego do zabójstwa.

Brytyjskie służby przyznajš, że atakom w ostatnich latach, w których zginęło 36 osób, nie udało się zapobiec tylko dlatego, że terroryœci byli o krok przed œledczymi. Ponieważ używali szyfrowanej komunikacji, nie udało się ich odpowiednio wczeœnie wyłapać. Nie ulega wštpliwoœci, że internet i nowoczesne technologie, które zupełnie zmieniły wszystkie dziedziny naszego życia, zmieniły również sposób działania. Sieć daje możliwoœć komunikowania się osobom z różnych stron œwiata, wymieniania plikami, informacjami czy materiałami propagandowymi. I oczywiste jest, że największe firmy, które decydujš dziœ o tym, jak wyglšda cyfrowy œwiat, czyli tzw. GAFA (od Google, Amazon, Facebook, Apple), muszš się zastanowić nad odpowiedzialnoœciš, jaka na nich cišży. Nie sš bowiem zwykłymi firmami, ale organizujš życie miliardów ludzi. Bo rzeczywiœcie internet, który miał ułatwić nam życie, niekiedy pomaga tym, którzy chcš życie innym zabrać.

Pytanie jednak, czy sam internet jest temu winien, czy może problemem nie jest nasza cywilizacja. Tak, technologie jš zmieniajš, ale może zamiast narzekać na narzędzia, zapytamy: co się stało z tymi czterema ludŸmi, którzy ulegli indoktrynacji za sprawš filmów z YouTube'a? Czy ktoœ wierzy, że gdyby nie ten serwis, na który każdy może wrzucić klip z komórki, byliby dziœ przykładnymi obywatelami, założyli rodziny i płacili podatki? Może zamiast zrzucać winę na internet, zapytajmy, co się dzieje w społeczeństwach zachodnich, na czym polega kryzys wartoœci, który pcha młodych w objęcia radykalnych imamów? Szefowa brytyjskiego MSW narzeka, że radykalna propaganda może dojœć do komórki każdego chłopca i każdej dziewczynki. Ale czy grozić im będzie radykalizacja, jeœli otrzymajš wszystko czego im trzeba od domu, szkoły, gminy czy państwa? No, ale przecież łatwiej krytykować internet, niż wychowywać dzieci, walczyć o trwałoœć rodzin czy prowadzić skutecznš politykę adaptacji imigrantów.

PLUS MINUS


Prenumerata sobotniego wydania „Rzeczpospolitej”:


prenumerata.rp.pl/plusminus


tel. 800 12 01 95

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL