Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mšdrość Zosi

Plus Minus
Pan Profesor Stawrowski poruszył w swoim tekœcie bardzo ważne dla każdego rodzica problemy.

Przywołujšc paragrafy prawa zezwalajšcego urzędnikom na odebranie dziecka rodzicom, którzy stosujš wobec swojego dziecka kary cielesne, Profesor krytykuje instytucje państwowe za ograniczanie rodzicielskiej wolnoœci wyboru metod wychowawczych i za narzucanie rodzicom inspirowanego ideologiš utylitarno-etatystycznš modelu “wychowania bezstresowego”. Filozof sprzeciwia się “przemocy instytucjonalnej” i argumentuje, że “właœciwie rozumiany i odpowiednio stosowany” “przysłowiowy klaps” jest w pewnych przypadkach moralnym obowišzkiem rodziców, “imperatywem kategorycznym”, używajšc terminologii Immanuela Kanta. Przykładem takiej absolutnej koniecznoœci użycia przemocy wobec dziecka jest według Profesora sytuacja, w której bawišcy się w piaskownicy trzylatek zaczyna okładać rówieœnika łopatkš po głowie. Obowišzkiem rodzica jest wówczas nie tylko odcišgnięcie małego agresora, ale i “przekazanie mu (przez klapsa - JD), że robienie takich rzeczy jest bezwględnie zakazane”....

ródło: Plus Minus

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL