Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Platforma Obywatelska

PO nieoficjalnie: Małgorzata Kidawa-Błońska może zostać wiceszefowš PO

tv.rp.pl
Małgorzata Kidawa-Błońska może zostać wiceprzewodniczšcš PO w miejsce Hanny Gronkiewicz-Waltz – wynika z nieoficjalnych informacji PAP ze Ÿródeł we władzach partii. Jest jednak jeszcze inny wariant, zgodnie z którym jednym z 4 wiceszefów PO pozostanie, jak dotychczas, Bogdan Borusewicz.

W sobotę w całym kraju odbyły się wybory szefów struktur powiatowych i regionalnych PO. Przebiegały, po raz pierwszy w historii tego ugrupowania, w sposób bezpoœredni – w lokalnych siedzibach partii stanęły urny, do których działacze mogli oddawać swe głosy.

Trwajšce od końca listopada wybory nowych władz Platformy (poza przewodniczšcym) zakończš się 16 grudnia. Tego dnia zbierze się Rada Krajowa partii w nowym składzie i wybierze m.in. członków Zarzšdu Krajowego PO.

Z rozmów PAP z politykami z władz Platformy wynika, że kierownictwo w dużej mierze pozostanie bez zmian - szef PO Grzegorz Schetyna chce, by jego zastępcami byli tak, jak dotychczas: była premier Ewa Kopacz, b. wicepremier i szef MON Tomasz Siemoniak oraz b. minister sprawiedliwoœci Borys Budka.

Kopacz nie będzie już jednak pierwszš wiceprzewodniczšcš, ponieważ stanowiska takiego nie przewiduje przyjęty podczas paŸdziernikowej konwencji w Łodzi nowy statut Platformy.

Zmniejszona została ponadto – z 5 do 4 - ogólna liczba wiceprzewodniczšcych PO, choć nowy zarzšd będzie szerszy niż obecny. Wišże się to ze zwiększeniem w statucie (z 5 do 10) liczby szeregowych członków zarzšdu wybieranych przez Radę Krajowš PO.

Wiceszefowš Platformy nie będzie prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, która już jakiœ czas temu sama deklarowała, że nie zamierza ubiegać się o miejsce w nowym zarzšdzie swej partii.

Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że jeœli chodzi o obsadę czwartego miejsca w kierownictwie, brane pod uwagę sš dwa warianty – wybór obecnej wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej lub pozostawienie kolejnego z dotychczasowych zastępców Schetyny – wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza.

"Nie ma jeszcze ostatecznej koncepcji, wcišż pracujemy. Grzegorz też nie podjšł jeszcze decyzji w tej sprawie" – mówi PAP bliski współpracownik lidera Platformy.

Według rozmówców PAP zmieni się jednak w znacznym stopniu skład osobowy Zarzšdu Krajowego. Niewykluczone, że Schetyna może rekomendować do niego m.in. odpowiedzialnš w partii za kwestie zwišzane z równoœciš i prawami kobiet posłankę Monikę Wielichowskš oraz b. ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza. W nowym zarzšdzie znajdš się być może także młodzi posłowie PO, tacy jak np. Arkadiusz Myrcha.

We władzach Platformy na pewno pozostanš za to m.in. kandydat PO na prezydenta Warszawy, poseł Rafał Trzaskowski, lider stołecznej PO Marcin Kierwiński oraz posłanka Urszula Augustyn. "Z pewnoœciš będš podczas Rady Krajowej zgłoszenia z sali, sšdzę że kandydować będš chcieli Sławomir Nitras albo Cezary Grabarczyk" – mówi PAP osoba z kierownictwa partii.

Po sobotnich wyborach w Zarzšdzie Krajowym, zgodnie ze statutem PO, znajdš się także nowi szefowie struktur regionalnych partii: łódzkiej – prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, Œwiętokrzyskiej – poseł Artur Gierada, lubelskiej – prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz małopolskiej – krakowski radny Aleksander Miszalski.

Na obecnych funkcjach majš pozostać: obecny sekretarz generalny PO Stanisław Gawłowski i skarbnik partii Mariusz Witczak.

Wybory wewnętrzne w Platformie były potrzebne dlatego, że jesieniš upłynęła kadencja władz PO wszystkich szczebli, poza przewodniczšcym (kadencja wybranego na poczštku 2016r. Schetyny kończy się w 2020 roku).

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL