Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Platforma Obywatelska

Joanna Mucha dla "Krytyki Politycznej": Opozycja nie rozumie, dlaczego przegrała wybory

PAP/Radek Pietruszka
Mam wrażenie, że opozycja cały czas nie zrozumiała, dlaczego przegrała - wskazała Joanna Mucha (PO) w wywiadzie dla "Krytyki Politycznej". Przyznała, że PiS rozpoznało niektóre ważne problemy społeczne i "w jednym czy dwóch przypadkach" zaproponowało "nawet w miarę trafne rozwišzania".

"Mam wrażenie, że opozycja cały czas nie zrozumiała, dlaczego przegrała" - powiedziała posłanka Joanna Mucha. Według niej posłowie Prawa i Sprawiedliwoœci natomiast rozpoznali niektóre ważne problemy społeczne i "w jednym czy dwóch przypadkach zaproponowali nawet w miarę trafne rozwišzania". Oceniła, że "opozycja nadal nie widzi tych problemów".

Posłanka pytana o założenia programowe dla partii opozycyjnych, które przygotowała, powiedziała, że w jej przekonaniu pod tym programem "mogš się podpisać naprawdę wszyscy. Platforma, Nowoczesna, a nawet partia Razem". Jej zdaniem odrzucenie tych propozycji oznaczałoby przegranš "w wyborach samorzšdowych i parlamentarnych". Dodała także, że "jeœli ktoœ zakłada, że trup PiS-u sam przypłynie Wisłš, to niech nie liczy, że wydarzy się to przy okazji najbliższych wyborów". 

Jak tłumaczyła: "Jeœli to zadanie chociaż w częœci by się powiodło, jeœli bylibyœmy w stanie powiedzieć ludziom: +Jako zjednoczona opozycja mamy dla was pozytywny program+, to jest szansa na zwycięstwo". 

Według Muchy "to nie jest czas na polityków tworzšcych bon moty". "Odmawiam też uczestniczenia w polityce, która polega na doktoryzowaniu się z PiS-ologii" - podkreœliła. 

Posłanka poinformowała również, że rozmawiała na temat swoich założeń programowych z prezydentem Słupska Robertem Biedroniem. "On sobie tego nie wyobraża, bo ma inne podejœcie do wielu tematów" - powiedziała. Dodała jednak, że w ramach zjednoczonej opozycji jest możliwa różnica zdań. "Dla mnie stworzenie dużej formacji opozycyjnej, którš spaja idea demokracji, ale w której różnimy się między sobš w szczegółach programowych, to przywrócenie idei parlamentaryzmu (...) Parlament to rozmowa" - tłumaczyła. 

Posłanka podkreœliła także, że jest zdeterminowana do tego "żeby rozmawiać o programie, o wizji Polski na najbliższe trzydzieœci lat, a nie na najbliższe wybory". Oceniła, że "jeœli ludzie będš widzieli osobę, która wie, o co jej chodzi, i jest zdeterminowana, to ona uzyska ich akceptację".

Joanna Mucha na wtorkowej konferencji prasowej przedstawiła założenia programu, które będzie chciała przedstawić liderom partii opozycyjnych, także pozaparlamentarnych. Jak powiedziała, po zakończeniu procesu transformacji w Polsce, konieczne jest okreœlenie planu na kolejne 25 lat. 

W założeniach programowych Muchy znalazły się postulaty tworzenia sprawnego państwa, gdzie silny jest człowiek. "Sprzeciwiam się wizji państwa forsowanej w tej chwili przez PiS, gdzie silne jest państwo i najważniejszy jest naród. Bo to oznacza, że człowiek jest poœwięcany nas rzecz tego narodu, poœwięcany jest wtedy, kiedy musi ponieœć koszty; wtedy, kiedy ponosi odpowiedzialnoœć zbiorowš" - mówiła. 

Posłanka opowiedziała się też za decentralizacjš państwa i tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego, a także za zmianš relacji między pracodawcš i pracownikiem. Według niej służyć temu miałoby np. ograniczenie liczby zawieranych umów cywilno-prawnych. Wœród tez programowych Muchy znalazły się też te dotyczšce pogłębiania integracji europejskiej i przyjęcia wspólnej waluty euro. 

Zdaniem posłanki na opracowanych przez niš założeniach można zbudować szczegółowy program opozycji. Mucha zastrzegła, że tezy programowe to jej indywidualna inicjatywa; nie zamierza też tworzyć żadnej nowej partii.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL