Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Platforma Obywatelska

PO: oświadczenie ministra środowiska ws. wysłuchania przed unijnym TS - kuriozalne

PAP/Rafał Guz
Oœwiadczenie ministra œrodowiska Jana Szyszki ws. wysłuchania przed Trybunałem Sprawiedliwoœci UE było "kuriozalne" - oceniła w œrodę Gabriela Lenartowicz (PO). Według niej "takie zachowanie" może mieć na celu "obrzydzenie" Polakom Unii Europejskiej.

W poniedziałek przed Trybunałem Sprawiedliwoœci w Luksemburgu odbyło się wysłuchanie stron Komisji Europejskiej i przedstawicieli Polski ws. postanowienia o zakazie wycinki w Puszczy Białowieskiej. KE zarzuciła polskim władzom, że nie respektujš tego postanowienia i wystšpiła do Trybunału o nałożenie kar. Minister œrodowiska odrzucał oskarżenia i złożył wniosek o uchylenie zakazu.

Po zakończonym posiedzeniu Szyszko, mówił, że "doszło do pewnego nieporozumienia". "Zostaliœmy pozwani przez Trybunał Sprawiedliwoœci z postanowieniem, by natychmiast wstrzymać działalnoœć zwišzanš z działalnoœciš czynienia œrodków ochrony przewidzianych w planie zadań ochronnych dla Puszczy Białowieskiej z wyjštkiem działań zwišzanych z bezpieczeństwem publicznym. I myœmy takie działania prowadzili i prowadzimy" - podkreœlał. Dodał, że sama KE chciała doprecyzować, co to jest bezpieczeństwo publiczne, natomiast - jak zaznaczył - wiceprzewodniczšcy Trybunału zasugerował od razu, by poszerzyć wniosek o uzasadnienie i skierowanie "jakby sugestii do Trybunału Sprawiedliwoœci o wymierzenie pewnych kar zwišzanych z brakiem realizacji postanowienia".

Zdaniem Lenartowicz oœwiadczenie ministra œrodowiska było "kuriozalne". "Minister Szyszko po wyjœciu z posiedzenia Trybunału poobrażał po raz kolejny nie tylko przedstawicieli Komisji Europejskiej, jako niedouczonych (...), to także sędziów" - stwierdziła.

Wskazała, że w trakcie wysłuchania Szyszko argumentował działania w Puszczy Białowieskiej kwestiami bezpieczeństwa. "Trybunał oczywiœcie w swoim orzeczeniu takiego sformułowania użył, ale to sš nadzwyczajne zagrożenia bezpieczeństwa, jednostkowe, a minister Szyszko uznał za zagrożenie wszystko, co nie jest zgodne z jego pomysłem na Puszczę. Na tym patencie sš prowadzone te cięcia" - mówiła posłanka PO.

Według niej takie zachowanie może mieć na celu "obrzydzenie" Unii Europejskiej, jako tej, która chce nas tylko "upokorzyć". Dodała, że skandaliczne jest to, iż międzynarodowe organizacje muszš bronić polskiego dziedzictwa przyrodniczego przed rzšdem.

Ministerstwo Œrodowiska oceniło, że przebieg rozprawy przed Trybunałem Sprawiedliwoœci pokazał, iż Komisji Europejskiej jak i wiceprezesowi Trybunału nie chodzi o dobro Puszczy Białowieskiej, a o upokorzenie Polski, która działa zgodnie z prawem. Resort œrodowiska w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej podkreœlił, że "w trakcie posiedzenia doszło do niespotykanego incydentu". "Wiceprezes Trybunału przejšł rolę strony skarżšcej, sugerujšc przedstawicielom Komisji Europejskiej treœć wniosku procesowego tj. nałożenie na Rzeczpospolitš Polskš okresowych kar pieniężnych w ramach postępowania o wydanie œrodków tymczasowych" - wskazał.

Polska zażšdała oddalenia wniosku Komisji Europejskiej w całoœci jako bezzasadnego oraz uchylenia postanowienia wiceprezesa Trybunału z dnia 27 lipca 2017 r.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL