Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Platforma Obywatelska

PO chce pomocy dla powstańców warszawskich

rp.pl
Politycy PO kolejny raz zaapelowali do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, aby Sejm na najbliższym posiedzeniu we wrzeœniu zajšł się projektem PO, dotyczšcym pomocy dla uczestników Powstania Warszawskiego. Według PO, rzšdowy projekt pomocy dla weteranów nie rozwišzuje problemów.

Platforma we wrzeœniu zeszłego roku złożyła do marszałka Sejmu projekt w sprawie pomocy dla uczestników Powstania Warszawskiego. 25 stycznia odbyło się pierwsze czytanie tego projektu i został on skierowany do sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Według polityków PO, od tamtego momentu ten projekt został "zamrożony" w Sejmie.

W projekcie nowelizacji ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będšcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy o pomocy społecznej, autorstwa PO, zapisano, że koszt pobytu kombatantów w domu pomocy społecznej będzie pokrywany "w 50 proc. przez gminę w ramach realizacji jej zadań własnych", a pozostała kwota będzie pochodzić z budżetu państwa, jako zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rzšdowej.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska zaapelowała do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, aby Sejm na najbliższym posiedzeniu we wrzeœniu zajšł się projektem Platformy, "żeby sprawš powstańców zajšć się na poważnie". Jej zdaniem, rzšdowy projekt pomocy dla weteranów, nie rozwišzuje żadnego problemu powstańców i "tak naprawdę niczego nie zmienia". Jak dodała, Platforma chce, aby sprawa pomocy dla powstańców została szybko doprowadzono go końca, tak żeby osoby potrzebujšce wsparcia, otrzymały skuteczne wsparcie ze strony samorzšdu i państwa polskiego.

Poseł PO Michał Szczerba ocenił, że rzšdowy projekt jest "całkowitš ucieczkš od odpowiedzialnoœci rzšdu za opiekę nad polskimi weteranami". - Projekt przewiduje całkowitš dobrowolnoœć w decyzji organów gminy, odnoœnie zwolnienia z opłat, częœciowego, całoœciowego, lub odmowy takiego wsparcia - zauważył Szczerba.

Rzšdowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej, który już trafił do Sejmu, zakłada częœciowe lub całkowite zwolnienie weteranów wojennych z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Jak napisano w uzasadnieniu, "celem proponowanych przepisów jest wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległoœć RP, którzy z powodu wieku, choroby bšdŸ niepełnosprawnoœci, nie mogšc samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, przebywajš bšdŸ ubiegajš się o przyjęcie do domu pomocy społecznej".

Korpus Weteranów Walk o Niepodległoœć Rzeczypospolitej liczy ponad 9 tys. osób. To honorowa wspólnota żołnierska, w skład której wchodzš osoby, które uzyskały uprawnienia kombatanckie z tytułu walki z broniš w ręku o niepodległoœć Polski.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL