Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Platforma Obywatelska

Kilku posłów PO pomyliło się w głosowaniu nad uchwałš ws. 90. rocznicy urodzin T.Mazowieckiego

PAP/Marcin Obara
Pięciu posłów PO oœwiadczyło w pištek, że pomylili się podczas głosowania nad uchwałš ws. uczczenia 90. rocznicy urodzin Tadeusza Mazowieckiego. Wysłali w tej sprawie pismo do marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Chodzi o przyjętš w pištek uchwałę, w której Sejm uczcił 90. rocznicę urodzin Tadeusza Mazowieckiego. Podkreœlono w niej, że Mazowiecki był mężem stanu, patriotš i "architektem polskiej wolnoœci".

Jak wynika z informacji na stronie Sejmu za przyjęciem uchwały zagłosowało 171 posłów PiS, 122 posłów PO, 25 - Nowoczesnej, 15 - PSL, 5 - Kukiz'15, 3 koła UED i 2 posłów niezrzeszonych. Przeciw zagłosowało m.in. 20 posłów Kukiz'15 (min. Stanisław Tyszka i Sylwester Chruszcz), 8 posłów PiS (m.in. Beata Mateusiak-Pielucha, Anna Sobecka i Włodzimierz Bernacki) oraz 5 posłów PO (Marek Hok, Aldona Młyńczak, Tomasz Szymański, Jacek Tomczak i Ryszard Wilczyński).

I właœnie ci posłowie Platformy zwrócili się do marszałka Sejmu.

"My, niżej podpisani posłowie PO oœwiadczamy, że w wyniku pomyłki zagłosowaliœmy przeciw w pierwszym głosowaniu w dniu dzisiejszym, chociaż naszš intencjš było zagłosowanie za uchwałš w sprawie uczczenia 90. rocznicę urodzin Tadeusza Mazowieckiego" - podkreœlili posłowie Marek Hok, Aldona Młyńczak, Tomasz Szymański, Jacek Tomczak i Ryszard Wilczyński w piœmie skierowanym do Marka Kuchcińskiego. Prosili o zamieszczenie adnotacji na ten temat w protokole z posiedzenia Sejmu.

Skan pisma posłów PO został umieszczony na Twitterze na koncie posła Hoka.

Tadeusz Mazowiecki (zmarł 28 paŸdziernika 2013 r.) był pierwszy niekomunistyczny premierem po 1989 r. Jego rzšd wprowadził tzw. plan Balcerowicza, który miał przeprowadzić gospodarkę Polski od systemu komunistycznego do rynkowego. Był doradcš Lecha Wałęsy, współtwórcš porozumień Okršgłego Stołu, posłem na Sejm PRL i RP, przewodniczšcym Unii Demokratycznej i Unii Wolnoœci.

W latach 90. był specjalnym wysłannikiem ONZ na Bałkanach; jako jedyny wysoki funkcjonariusz ONZ podał się do dymisji na znak protestu przeciw biernoœci wspólnoty międzynarodowej wobec zbrodni popełnianych w byłej Jugosławii. Od 2010 r. pełnił funkcję doradcy prezydenta Bronisława Komorowskiego. Kawaler Orderu Orła Białego.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL