Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Platforma Obywatelska

PO: Schetyna i Trzaskowski majš w przyszłym tygodniu rozmawiać w Brukseli nt. Polski

Szef PO Grzegorz Schetyna
PAP/ Marcin Obara
Politycy PO - Grzegorz Schetyna, a wczeœniej Rafał Trzaskowski udadzš się w przyszłym tygodniu do Brukseli, by rozmawiać o sytuacji w Polsce w zwišzku z planowanym przyjęciem opinii Komisji Weneckiej nt. zmian wokół TK. PO nie wyklucza też przygotowania rezolucji PE nt. Polski.

W czwartek po południu zebrał się zarzšd PO. Po jego posiedzeniu Schetyna poinformował, że na sobotę zwołane zostało kolejne posiedzenie zarzšdu krajowego, w którym wezmš udział europosłowie PO.

"Będziemy rozmawiać o tym, jak my, jako Platforma Obywatelska chcemy reagować na raport Komisji Weneckiej, na to wszystko, co w Wenecji się w pištek i w sobotę wydarzy" - powiedział lider Platformy na konferencji prasowej. Tematem sobotniego spotkania ma być też ewentualna rezolucja PE.

Schetyna powiedział też, że w poniedziałek do Brukseli udaje się b. wiceszef MSZ ds. europejskich i członek zarzšdu PO Rafał Trzaskowski, a w kolejnych dniach - on sam. "17 marca jest szczyt EPP (Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma - PAP), więc także będziemy rozmawiać, będziemy to konsultować, ale pierwsze rozmowy na posiedzeniu zarzšdu w sobotę" - zaznaczył Schetyna.

Jak dodał, złożenie ewentualnego projektu rezolucji PE Platforma uzależnia m.in. od treœci opinii Komisji Weneckiej.

W pištek rozpocznie się dwudniowe posiedzenie plenarne Komisji Weneckiej, na którym ma zostać przyjęta opinia na temat nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z grudnia zeszłego roku. W projekcie opinii Komisja wzywa m.in. wszystkie organy państwa do pełnego poszanowania i wprowadzenia w życie orzeczeń TK.

Liderzy PO jeszcze w styczniu, po spotkaniu z premier Beatš Szydło, nie wykluczali, że jeœli PiS nie uporzšdkuje sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, wówczas przygotujš projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat sytuacji w Polsce.

Szef grupy deputowanych PO w PE Janusz Lewandowski w œrodowej rozmowie z PAP wyraził poglšd, że przyjęcie rezolucji jest nieuchronne. "Już dzisiaj wszyscy jako tako zorientowani w Parlamencie Europejskim wiedzš, jaki jest stosunek pani premier Szydło i ministra sprawiedliwoœci Zbigniewa Ziobro do œrodowego posiedzenia Trybunału Konstytucyjnego. To jest na tyle widoczne w Europie i na tyle łamie wszelkie standardy europejskie, że sšdzę, iż reakcja na to i tak będzie" - mówił Lewandowski.

Szef klubu PO Sławomir Neumann powiedział po posiedzeniu zarzšdu, że w zwišzku z rozpoczynajšcymi się w pištek obradami Komisji Weneckiej, rzšd powinien zdecydować się jednak na publikację œrodowego orzeczenia TK dotyczšcego nowelizacji ustawy o Trybunale. "Jeœli tego nie będzie, możemy się spodziewać, że Komisja Wenecka podtrzyma w swoim raporcie wszystkie te złe opinie o rzšdzie PiS i będziemy mieli sytuację bardzo trudnš" - podkreœlił Neumann.

Jak ocenił, Polacy majš obecnie do czynienia ze złym rzšdem, "który nie chce szanować podstawowych zasad państwa prawa". "Niestety œwiat na to patrzy. Jeżeli Komisja Wenecka, jako ciało, które w imieniu demokratycznego, wolnego œwiata podejmuje wysiłek, żeby sprawdzić praworzšdnoœć i konstytucyjnoœć działań władzy w Polsce, wyda negatywnš opinię, to będziemy mieli jako Polska, Polacy, dzięki niestety rzšdowi PiS, znacznie trudniejszš sytuację w rozmowach międzynarodowych, także w kontaktach gospodarczych i być może w takich kontaktach indywidualnych także" - przestrzegał polityk PO.

Trybunał Konstytucyjny orzekł w œrodę, że kilkanaœcie zapisów nowelizacji ustawy o TK autorstwa PiS jest niekonstytucyjnych. Uznał też, że cała nowela jest sprzeczna z konstytucyjnš zasadš poprawnej legislacji. 12-osobowy skład TK zakwestionował m.in. okreœlenie pełnego składu jako co najmniej 13 sędziów; wymóg większoœci 2/3 głosów dla jego orzeczeń; nakaz rozpatrywania wniosków przez TK według kolejnoœci wpływu; wydłużenie terminów rozpatrywania spraw przez TK; możliwoœć wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm oraz brak w noweli vacatio legis.

Rzecznik rzšdu Rafał Bochenek oœwiadczył w œrodę, że "komunikat" Trybunału Konstytucyjnego nie spełnia przesłanek ustawowych, by być uznanym za wyrok, dlatego nie może być opublikowany.

W œrodę także szef Porozumienia Liberałów i Demokratów w PE Guy Verhofstadt wezwał premier Szydło do respektowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. nowelizacji ustawy o TK.

Zarzšd PO powołał w czwartek skład Rady Programowej Platformy, która weŸmie m.in. udział w pracach nad nowym programem partii. Program ma zostać przyjęty latem na konwencji.

Szefem Rady został b. wicepremier i szef MON Tomasz Siemoniak, a oprócz niego zasišdš w niej: jako wiceprzewodniczšcy - europoseł Dariusz Rosati, b. minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, b. wiceszef MSZ ds. europejskich Rafał Trzaskowski, szef sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży Rafał Grupiński, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, prezydent Poznania Jacek Jaœkowiak oraz posłowie: Maria Janyska i Arkadiusz Marchewka. Sekretarzem Rady jest posłanka Kinga Gajewska.

Powołani zostali również członkowie komisji statutowej, która opracuje projekt zmian w statucie PO. Chodzi m.in. o wzmocnienie roli przewodniczšcego, który miałby przejšć częœć obecnych kompetencji zarzšdu krajowego. Na czele komisji znaleŸli się posłowie: Arkadiusz Myrcha (szef), Krzysztof Brejza (wiceszef) i Joanna Frydrych (sekretarz), a pracować będš w niej ponadto: b. szef MON, senator Bogdan Klich, oraz posłowie: Gabriela Lenartowicz, Izabela Mrzygłocka i Robert Kropiwnicki.

Zarzšd wskazał też szefów dwóch partyjnych sekretariatów - ds. edukacji i nauki (b. szefowa MEN Joanna Kluzik-Rostkowska) oraz ds. obszarów wiejskich (poseł Ryszard Wilczyński).

Schetyna przypomniał na konferencji prasowej, że w pištek odbędzie się spotkanie warszawskiego klubu obywatelskiego; zaproszenie otrzymali m.in. b. prezes TK Jerzy Stępień, konstytucjonalista prof. Marek Chmaj oraz lider KOD Mateusz Kijowski. "Chcemy pokazać, że opozycja powinna być razem, ale też chcemy rozmawiać o konstytucji, o Trybunale Konstytucyjnym - o jego roli oraz o tym, co dzisiaj i w następnych dniach będzie efektem tych turbulencji, zamieszania, polityki PiS w stosunku do TK, ale także tego, co będzie wynikać z ustaleń Komisji Weneckiej" - zaznaczył szef PO.

Platforma zainaugurowała w poniedziałek w Krakowie projekt klubów obywatelskich. Goœćmi spotkania krakowskiego klubu obywatelskiego pod hasłem "Polska 2016 – wyzwania i zagrożenia" byli bp. Tadeusz Pieronek i prof. Jerzy Hausner.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL