Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pjongczang 2018

Rosja w Pjongczang: MKOl uderza mocno

AFP
Czyœci sportowcy Rosji mogš startować w igrzyskach w Pjongczangu indywidualnie, pod flagš neutralnš. Rosja zapłaci za państwowy doping, także dosłownie.

Komitet Wykonawczy przestudiował i przedyskutował rezultaty pracy komisji, której przewodniczył były prezydent Szwajcarii Samuel Schmid i potwierdził głębokie manipulacje w systemie antydopingowym Rosji.

Raport komisji Schmida w szczególnoœci wskazał na oszustwa dokonywane w laboratorium antydopingowym w Moskwie podczas igrzysk olimpijskich w Soczi. Działania te bezpoœrednio uderzyły w przebieg igrzysk.

Po 17. miesišcach intensywnej pracy komisja Schmida zgromadziła niezbędne dowody i informacje oraz przesłuchała wszystkie osoby zwišzane z powyższymi działaniami – zarówno sportowców, jak i przedstawicieli odpowiednich organizacji. Nie było takiej możliwoœci przed igrzyskami w Rio de Janeiro.

Konkluzja raportu Schmida, zarówno w aspekcie faktycznym, jak i prawnym potwierdza „systemowš manipulację zarówno w kwestii naruszania podstawowych zasad, jak i działania całego systemu antydopingowego w Rosji, poprzez metodologię ukrywania przypadków dopingowych – także podczas igrzysk zimowych w Soczi, jak również na różnych poziomach odpowiedzialnoœci administracyjnej, prawnej i kontraktowej, w zwišzku z brakiem przestrzegania zobowišzań przez zaangażowane podmioty".

W zwišzku z tym stwierdzeniem komisja Schmida zaleciła Komitetowi Wykonawczemu MKOl:

• podjšć odpowiednie i stanowcze działania w celu efektywnego ukarania systematycznego naginania reguł antydopingowych w Rosji, również okreœlenia odpowiedzialnoœci prawnej zaangażowanych osób i instytucji (także w kwestii ubiorów, flagi i hymnu),

• chronić indywidualne prawa uczciwych sportowców rosyjskich,

• wzišć pod uwagę skalę kosztów poniesionych przez dwie komisje specjalne MKOl, w szczególnoœci wydatki poniesione na œledztwa, różnorodne ekspertyzy i powtórne analizy próbek z igrzysk olimpijskich.

Po dyskusji i zatwierdzeniu raportu Schmida Komitet Wykonawczy MKOl postanowił:

• zawiesić działalnoœć Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego (ROC) w trybie natychmiastowym

• zaprosić indywidualnych sportowców Rosji (pod szczegółowymi warunkami sprawdzenia ich czystoœci dopingowej) do udziału w igrzyskach zimowych Pjongczang 2018. Zaproszeni sportowcy będš brać udział w zawodach olimpijskich indywidualnie lub w drużynie pod nazwš „Olimpijscy sportowcy z Rosji (OAR)". Sportowcy OAR będš rywalizować w strojach z nazwiskiem i pod flagš olimpijskš. Podczas jakiejkolwiek stosownej ceremonii grany będzie dla nich hymn olimpijski.

• na igrzyskach w Pjongczangu nie będzie akredytowany żaden urzędnik z ministerstwa sportu Federacji Rosyjskiej

• były minister sportu Rosji Witalij Mut'ko oraz były wiceminister sportu Jurij Nagorny nie majš prawa obecnoœci w żadnych igrzyskach olimpijskich, także w przyszłoœci

• Dmitrij Czernyszenko, były szef komitetu organizacyjnego igrzysk w Soczi 2014 zostaje usunięty z Komisji Koordynacyjnej MKOl Pekin 2022

• zawiesić w prawach członka MKOl przewodniczšcego Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego Aleksandra Żukowa na podstawie faktu, że jego członkostwo jest zwišzane z pozycjš w ROC

• MKOl rezerwuje sobie prawo wyznaczenia sankcji wobec innych osób zwišzanych z działaniem oszukańczego systemu antydopingowego w Rosji

• zobowišzać ROC do zwrotu kosztów poniesionych przez MKOl w zwišzku z dochodzeniami i przyczynić się do ustanowienia niezależnego organu odpowiedzialnego za badania antydopingowe (Independent Testing Authority – ITA) na łšcznš kwotę 15 milionów dolarów, co znacznie wesprze budowę globalnego systemu antydopingowego

• MKOl może częœciowo lub w pełni uchylić zawieszenie ROC w częœci dotyczšcej uczestnictwa w ceremonii zamknięcia igrzysk w Pjongczang 2018 zakładajšc, że poprzednie decyzje będš w pełni respektowane i wykonane przez działaczy ROC, sportowców i inne osoby z ekipy rosyjskiej

• MKOl wyda odpowiednie wytyczne dotyczšce wdrażania powyższych decyzji

Listę indywidualnych rosyjskich uczestników igrzysk w Pjongczang zatwierdzi, wedle całkowitego uznania, panel kierowany przez paniš Valerie Fourneyron, szefowš ITA. Panel ten składać się będzie z osób pracujšcych w dziale kontroli antydopingowych Pre-Games Testing Task Force: jedna wskazana zostanie przez Œwiatowš Agencję Antydopingowš (WADA), jedna przez Doping-Free Sport Unit (DFSU), organizację powołanš przez międzynarodowe federacje sportowe; i jedna przez MKOl, będzie niš dyrektor medyczny i naukowy komitetu – Dr Richard Budgett.

Panel będzie kierował się następujšcymi regułami: sportowiec Rosji musi spełnić sportowe kryteria kwalifikacji na igrzyska, musi być dopingowo czysty w stopniu zadowalajšcym panel, co oznacza, że nie może być kiedykolwiek dyskwalifikowany z powodów dopingowych lub z powodu unikania dostępu do kontroli antydopingowej, musi przejœć pomyœlnie wszystkie przedolimpijskie testy zarekomendowane przez kontrolerów (z jednostki Pre-Games Testing Task Force), musi przejœć wszelkie inne testy antydopingowe i spełnić wymagania panelu, jeœli jego członkowie zechcš się upewnić w swej decyzji.

MKOl, wedle swego uznania ostatecznie zatwierdzi udział sportowców z listy wskazanej przez panel, oczywiœcie udział jest możliwy w warunkach okreœlonych wczeœniej, czyli w ubiorze tylko z nazwiskiem, bez godła i flagi Rosji, pod nazwš OAR.

Sportowcy Rosji dostanš takie samo wsparcie techniczne i logistyczne, jak sportowcy z innych krajów. Wspomniany panel dostał jednak pełne prawo okreœlenia listy osób i działaczy w ekipie wspierajšcej starty sportowców Rosji. Panel nie zatwierdzi nikogo z ROC i żadnego działacza olimpijskiego z Soczi 2014. Nie będzie na niej także żadnego trenera i lekarza, którzy pracowali ze sportowcami przyłapanymi na dopingu lub na manipulacjach z próbkami w Soczi. Wszyscy wpisani na listę lekarze i trenerzy będš musieli podpisać stosownš deklarację w tej sprawie. Ostatecznš listę uczestników z tej grupy także zatwierdzi MKOl.

MKOl zatrzegł sobie prawo innych działań niezbędnych dla ochrony uczciwoœci igrzysk olimpijskich.

– W Soczi zobaczyliœmy bezprecedensowy atak na uczciwoœć igrzysk olimpijskich. Komitet Wykonawczy MKOl po stosownym dochodzeniu okreœlił proporcjonalne sankcje dla tych, którzy dokonywali manipulacji, ale też starał się ochronić niewinnych sportowców. Ta decyzja powinna postawić kreskę pod tym nieszczšcym wydarzeniem i służyć jako katalizator do opracowania bardziej wydajnego systemu antydopingowego przez WADA. Jako byłemu sportowcowi jest mi bardzo przykro, czuję się winny wobec wszystkich czystych uczestników igrzysk, którzy ucierpieli z powodu manipulacji w Soczi. W pracach Komisjš Sportowš MKOl patrzymy teraz na szansę wynagrodzenia im chwil, gdy przegrywali na mecie lub nie stawali na podium – powiedział przewodniczšcy Thomas Bach.

Pierwsze głosy z Rosji sš zróżnicowane, ale powszechnego nawoływania do bojkotu igrzysk nie słychać. – Bez Rosji igrzyska będš po prostu kulawe – powiedziała Jelena Isinbajewa. – Zabrali nam flagę i hymn, nie zabrali honoru i sumienia, JedŸmy do Pjongczang! – rzekł znany hokeista Ilia Kowalczuk. – To jest haniebne, ale na olimpiadę jechać musimy – Borys Majorow, hokeista z czasów ZSRR. – Podnieœliœmy się po 1945 roku, podniesiemy się i teraz – Tatiana Tarasowa, słynna trenerka łyżwiarstwa figurowego.

Podczas konferencji prasowej podsumowujšcej decyzję MKOl z sali padło pytanie do Samuela Schmida: – Czy Władimir Putin mógł nie wiedzieć, co dzieje się w Rosji na stadionach? – Nie muszę wyrażać swojego punktu widzenia – odparł Schmid. – Mogę pokazać wyniki moich badań. Nie mamy żadnych faktów na temat zaangażowania Putina w program dopingowy – odrzekł były prezydent Szwajcarii.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL