Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pjongczang 2018

Pjongczang: Od stopera do transpondera

Omega przy olimpijskiej pracy
Omega
Omega – oficjalny chronometrażysta – ma w Korei Południowej 230 ton sprzętu, 300 osób obsługi i 350 wolontariuszy.

Korespondencja z Pjongczangu

W 1936 roku do Ga-Pa przyjechał jeden technik z 27 stoperami. Ta historia powtarza się w coraz bardziej złożonej formie od 86 lat, czyli igrzysk letnich w Los Angeles. Omega wykonuje w Korei olimpijskš robotę po raz 28., zimš po raz 14. Będzie wykonywać, wedle nowego aneksu do umowy z MKOl, jeszcze co najmniej do 2032 roku.

Przez te lata wiele się zmieniło na stadionach, tak wiele, że nazwa chronometrażysta zyskała zupełnie nowe znaczenie. Omega utworzyła dodatkowy dział firmy, by opracowywać coraz bardziej innowacyjne technologie pomiaru czasu, a właœciwie by coraz lepiej oddzielać zwycięzców od pokonanych i dostarczać zainteresowanym coraz więcej danych na temat rywalizacji.

Zima nigdy nie przeszkadzała we wprowadzaniu nowoœci pomiarowych na igrzyskach. W 1948 roku w Sankt Moritz Omega po raz pierwszy wykorzystała komórki fotoelektryczne. Na linii mety ustawiono sprzęt emitujšcy silny strumień œwiatła, sportowiec przecinajšcy ten strumień zatrzymywał pomiar czasu. Ten pomysł już wtedy umożliwiał pomiar z dokładnoœciš do tysięcznych częœci sekundy.

Fotokomórki wcišż pozostajš w użyciu, np. w łyżwiarstwie szybkim strumienie œwiatła sš wyœwietlane 2–3 cm nad taflš lodu. Pomiar jest zatrzymywany w momencie przekroczenia linii mety przez łyżwę.

W 1956 roku w Cortina d'Ampezzo Omega zaprezentowała pierwsze bramki startowe do konkurencji alpejskich. Narciarz przejeżdżajšcy przez bramkę uruchamiał pomiar czasu. Dziœ technologia Snowgate wprowadzona w Vancouver (2010) powoduje, że impuls startowy generowany jest przy identycznym dla każdego kšcie wychylenia poprzeczki.

Od igrzysk w Innsbrucku w 1964 roku inżynierowie ze Szwajcarii zaczęli pomagać telewidzom – wówczas po raz pierwszy można było wyœwietlać czasy przejazdów w dolnej częœci ekranów. Inżynierowie Omegi nazwali tę technologię Omegascope. Nigdy wczeœniej widzowie spoza aren sportowych nie byli informowani o przebiegu zawodów tak szybko i dokładnie.

W Pjongczangu z urzšdzeń pomiarowych można pobierać tak dużo informacji, że w zasadzie granicš jest wyobraŸnia konstruktorów, percepcja widzów i pomysły realizatorów telewizyjnych. Klasyczny system Omegascope stoi już w muzeum, dziœ w każdej dyscyplinie setki czujników mogš stale mierzyć i pokazywać niezliczone parametry zwišzane z rywalizacjš, czas jest tylko jednym z nich. Ludzi w czerwonych kurtkach z napisem „OMEGA Official Timekeeper" widać praktycznie wszędzie.

W biegu zjazdowym, oprócz podawania po staremu czšstkowych czasów przejazdu, można okreœlić przyspieszenie lub hamowanie alpejczyka (sensory sš przyczepiane do butów). W bobslejach podobne sensory przekazujš dane o przecišżeniu i detalach trajektorii jazdy.

W łyżwiarstwie szybkim na krótkim torze transpondery na kostkach zawodników wykorzystywane sš do szybkiego zliczania punktów w trakcie wyœcigów, okreœlania prędkoœci jazdy i danych do innych porównań. Najbardziej wyrównane finisze sš rozstrzygane dzięki kamerze Scan'O'Vision, nagrywajšcej obrazy z mety z częstotliwoœciš 10 000 klatek na sekundę.

Igrzyska w Vancouver były czasem debiutu nowego elektronicznego pistoletu startowego. Ma on futurystyczny, opływowy kształt, łšczy funkcje pistoletu błyskowego i generatora odgłosu wystrzału. Gdy sędzia startowy naciska spust, jednoczeœnie emitowane sš sygnały œwietlny oraz dŸwiękowy i do urzšdzenia pomiarowego przekazywany jest impuls startowy.

Transpondery majš także hokeiœci, dzięki czemu można odkrywać i oceniać wysiłek grajšcych. Omega wymyœliła i wdrożyła nawet system wykrywania i reakcji zegara na dŸwięk sędziowskich gwizdków. Oszczędnoœć pół sekundy w porównaniu z reakcjš człowieka przy zegarze też się liczy. Pomysł działa od igrzysk w Soczi.

Powišzane z głównš bazš danych z czujników ruchu hokejowe narzędzie analityczne oferuje oglšdajšcym efektowne wizualne prezentacje wydarzeń na lodzie. Podczas powtórek i analiz możliwe jest podœwietlenie graczy i kršżka, œledzenie ich ruchów, prezentowanie prędkoœci poszczególnych zawodników, czasu spędzonego przez nich na lodzie, także mierzenie odległoœci pomiędzy zawodnikami i prezentacja formacji.

Kto uważnie oglšda narciarstwo alpejskie, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo dowolne i snowboard (halfpipe) – dostrzeże technologię Stromotion, która umożliwia dokładnš analizę ruchu sportowców.

Znane od lat powtórki telewizyjne uzupełnione zostały o rozwišzanie nazwane Simulcam, czyli nakładanie obrazu jednego zawodnika na obraz drugiego. W niektórych konkurencjach narciarstwa alpejskiego, bobslejów, skeletonu, saneczkarstwa i skoków narciarskich to okazja do błyskawicznych porównań techniki lub oceny toru jazdy.

Omega uznała też za stosowne wyprodukować z okazji igrzysk limitowane edycje zegarków, wœród nich Seamaster Planet Ocean „Pyeongchang 2018" w kolorach koreańskiej flagi oraz serię Seamaster Medal Trio – w odmianach pasujšcych do trzech kolorów olimpijskich medali.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL