Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Piłka nożna

Mirosław Żukowski o oprawie na meczu Legii: Gra małym powstańcem

Fotorzepa, Waldemar Kompała
Pomysł kibiców Legii na uczczenie rocznicy powstania warszawskiego został w Europie zauważony. Trudno się dziwić: Niemiec w hitlerowskim mundurze trzymajšcy pistolet przy głowie chłopca to widok szokujšcy, szczególnie na stadionie. Organizatorzy tej akcji chwalš się, iż dzięki niej ludzie za granicš dowiedzieli się, że w Warszawie były dwa powstania, nie tylko to w getcie.

Obawiam się jednak, że to eksportowy efekt uboczny, gdyż chodziło głównie o rynek polski, na którym toczy się gra o rzšd dusz, trwa próba stworzenia nowych elit i nowej historii. W tej walce kibice sš bardzo użyteczni i dlatego umacnia się sojusz władzy, rydzykowego Koœcioła i stadionu. Nowa polityka historyczna prowadzona przez PiS ma od dawna na piłkarskich trybunach mocne wsparcie. Okrzyk „Czeœć i chwała bohaterom, Żołnierzom Wyklętym", jest hasłem słyszanym najczęœciej podczas manifestacji z pochodniami, w których kibice sš wiodšcš grupš.

Co do tego, jakie sš polityczne i œwiatopoglšdowe sympatie władców trybun, od lat nie ma wštpliwoœci, dowód swego przywišzania do historii dawali oni m.in. za pomocš takich transparentów, jak „Œmierć garbatym nosom" (Rzeszów), „Litewski chamie, klęknij przed polskim panem" (Poznań, przy okazji meczu z drużynš z Wilna).

To sš kibice nowego typu, niemajšcy wiele wspólnego z tradycyjnymi piłkarskimi chuliganami z dawnych lat, dla których, jeœli byli np. z Krakowa, głównym powodem, by dać w mordę warszawiakowi, było to, że nie lubili Legii. Dziœ powodów do nienawiœci przybyło, można jš bez ryzyka okazać, a potem usłyszeć w klasztorze w Częstochowie, na zakończenie kibicowskiej pielgrzymki, że na tym polega obrona religii i polskoœci.

Szacunek dla tych Żołnierzy Wyklętych, którzy na to zasługujš, i bohaterów powstania warszawskiego jest bezdyskusyjny i nie ma powodu, by kibice po swojemu nam o tym przypominali, pod pretekstem, że wyrównujš historyczne krzywdy, bo nie robiły tego poprzednie władze, szczególnie ta ostatnia, o której œpiewali: „Tusku, matole, twój rzšd obalš kibole".

Mieszkałem w smutnych latach 80., gdy rzšdziła komuna, tuż obok Cmentarza Powšzkowskiego i nigdy póŸniej 1 sierpnia nie widziałem takiej Polski. Nie było premierów, nie było prezydentów, nie było pięknego Muzeum Powstania Warszawskiego – byli tylko piękni ludzie, którzy przyszli zapalić znicze ku pamięci bohaterów, bo tak ich wychowano, bo wiedzieli, że tak trzeba, jeœli chce się być przyzwoitym człowiekiem i œwiadomym swej historii Polakiem. Za każdym razem miałem wrażenie, że na tym cmentarzu, w tym dniu, spotyka się elita, która przetrwała, choć próbowano narzucić nam innš. To nie udało się wówczas i teraz też się nie uda, szczególnie że propaganda władzy jest dziœ równie prymitywna jak wówczas.

Nowa elita nie powstaje z nadania, tak rodzš się co najwyżej chwilowe, koncesjonowane autorytety, m.in. na użytek tych, którzy manifestujš swój patriotyzm na stadionach i podczas marszów z pochodniami, a teraz wcišgnęli małego powstańca na sztandary i chcš nam wmówić, że zapomnieliœmy o tych, którzy ginęli za wolnš Polskę.

Jeœli Europejska Federacja Piłkarska (UEFA) nałoży na Legię karę za manifestowanie na trybunach w sprawach niemajšcych nic wspólnego z futbolem, prawicowe media, od dawna karmišce kibiców zwulgaryzowanym patriotyzmem, napiszš, że znów zła Europa i Ÿli Niemcy nas krzywdzš, chcš pozbawić prawa do manifestowania przy drogich nam symbolach, przerobić na lewacko-genderowš papkę. Argument, że to właœnie Niemcy zrobili najwięcej, by zakotwiczyć nas w Europie po upadku komunizmu, traktowany będzie jak zdrada.

Reakcję trybun nietrudno przewidzieć: bij Szwaba, Araba, Żyda i pedała, Polska dla Polaków. Mały powstaniec może się jeszcze przydać, za tydzień jest kolejny mecz, walka trwa, wykształciuchy ze œwieczkami mogš znowu wyjœć na ulice, tak jak 1 sierpnia chodzš na Powšzki.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL