Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Papież Franciszek

Franciszek: Nie gaśmy nadziei w sercach uchodźców

afp
- Pragnę jeszcze raz być głosem tych naszych braci i sióstr, którzy chcš dla swej przyszłoœci perspektywy pokoju - mówił papież Franciszek przed południowš modlitwš Anioł Pański. Papież przywołał tegoroczne hasło Œwiatowego Dnia Pokoju, przypadajšcego na 1 stycznia: "Migranci i uchodŸcy: mężczyŸni i kobiety w poszukiwaniu pokoju".

- Chciałbym po raz kolejny stać się rzecznikiem naszych braci i sióstr, którzy modlš się o perspektywę pokoju dla swojej przyszłoœci. Dla tego pokoju, będšcego prawem wszystkich, wielu z nich gotowych jest ryzykować życie w podróży, która w wielu przypadkach jest długa i niebezpieczna, znosić trudy i cierpienia, pokonywać druty kolczaste i mury, wzniesione po to, by trzymać ich z dala od tego celu - mówił Franciszek.

Papież zaapelował, by w sercach uchodŸców nie gasić nadziei. - Nie tłummy ich oczekiwań pokoju. Ważne, aby ze strony wszystkich: instytucji obywatelskich, edukacyjnych, opieki społecznej i dzieł koœcielnych myœlano o zapewnieniu uchodŸcom i migrantom przyszłoœci w pokoju – powiedział Franciszek.

- Niech Pan pozwoli nam działać w nowym roku z wielkodusznoœciš, by zbudować œwiat bardziej solidarny i goœcinny. Zachęcam was do modlitwy o to - dodał.

Papież złożył też zgromadzonym na Placu Œwiętego Piotra noworoczne życzenia.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL