Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Papież Franciszek

Watykan: Na choince z Polski rozbłysły lampki

AFP
O godzinie 17:35 rozbłysły œwiatła na choince z Polski stojšcej na placu Œwiętego Piotra. W ceremonii zapalenia œwiateł i inauguracji szopki udział wzięli ich ofiarodawcy, wœród nich przedstawiciele polskiego Koœcioła oraz Dyrekcji Lasów Państwowych.

Darczyńcami drzewka sš arcybiskupi i biskupi metropolii warmińskiej i białostockiej oraz Białostocka Dyrekcja Lasów Państwowych. Delegacje ofiarodawców wzięły udział w ceremonii w Watykanie. Byli też przedstawiciele władz włoskiego regionu Kampania, z którego pochodzi tegoroczna szopka.

Œwierk wysokoœci około 25 metrów z Puszczy Rominckiej, w nadleœnictwie Gołdap, który przywieziono do Watykanu pod koniec listopada, został udekorowany tysišcami bombek i łańcuchami lampek. Ozdoby choinkowe przygotowały między innymi dzieci z oddziałów onkologicznych kilku włoskich szpitali, które uczestniczyły w terapeutycznych warsztatach plastycznych.

Choinka, podobnie jak typowa neapolitańska szopka, podarowana w tym roku przez opactwo Montevergine z Kampanii na południu Włoch, będzie stać na placu przed bazylikš watykańskš do 7 stycznia.

Ceremonię na placu Œwiętego Piotra z udziałem setek osób, wœród nich pielgrzymów z Polski, rozpoczęło odegranie hymnu Watykanu. Wystšpił też Zespół Sygnalistów Myœliwskich Galindowe Rogi z Nadleœnictwa Maskulińskie.

Gubernator Państwa Watykańskiego kardynał Giuseppe Bertello przypomniał w swym wystšpieniu, że w tym roku mija 35 lat od wprowadzenia przez papieża Jana Pawła II zwyczaju ustawiania szopki i choinki na placu przed bazylikš.

Szef władz regionu Kampania Vincenzo De Luca mówił, że papież Franciszek jest moralnym przewodnikiem całego œwiata; wierzšcych i niewierzšcych. Następnie skierował słowa pozdrowień dla "wielkiego narodu polskiego" i zwrócił uwagę na "głębokie więzy historyczne, religijne, międzyludzkie i obywatelskie" łšczšce Włochy i Polskę.

Biskup ełcki Jerzy Mazur powiedział, że œwierk ma 65 lat. "Jest tu, by wywołać radoœć w naszych sercach" - podkreœlił. Mówił, że to dar dla papieża od wszystkich Polaków, żyjšcych w kraju i rozsianych po œwiecie. Bp Mazur dodał, że podczas gdy polska choinka zostaje w Watykanie, polska delegacja zabiera nasiona œwierków, które zostanš posadzone w Puszczy Białowieskiej. Najpierw zapalono oœwietlenie szopki, a następnie iluminację choinki.

To pierwsze od 20 lat drzewko z Polski w Watykanie. W 1997 roku był to œwierk z okolic Zakopanego dla Jana Pawła II. Tegoroczna choinka jest darem dziękczynnym Koœcioła w Polsce dla papieża Franciszka. Wyraża on, jak wyjaœniono, wdzięcznoœć za 25 lat istnienia nowych struktur Koœcioła w Polsce, w tym diecezji ełckiej. Dar ten podkreœla też inne ważne jubileusze: 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz 100-lecie objawień fatimskich.

W południe w czwartek papież przyjšł ofiarodawców szopki i choinki na audiencji w Watykanie. Dziękujšc im za te dary, powiedział między innymi: "Szopka jest miejscem sugestywnym, gdzie kontemplujemy Jezusa, który bioršc na siebie nędzę człowieka, wzywa nas, byœmy uczynili to samo poprzez czyny miłosierdzia". - Drzewko, pochodzšce w tym roku z Polski, jest znakiem wiary tego narodu, który również przez ten gest chciał wyrazić swojš wiernoœć Stolicy Piotrowej - dodał Franciszek.

Po zapaleniu lampek odegrano polski hymn.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL