Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Papież Franciszek

Watykan: Z placu Świętego Piotra usunięto bezdomnych

AFP
Po raz pierwszy watykańska żandarmeria usunęła bezdomnych z rejonu placu Œwiętego Piotra - podała Ansa. Powodem tego kroku, o którym poinformowany został papież Franciszek, była troska o godny i przyzwoity wyglšd okolic Watykanu - wyjaœniono.

W ostatnim czasie w pobliżu placu zaczęło przebywać coraz więcej bezdomnych z wielu krajów, wœród nich grupa Polaków. Ludzie ci œpiš i koczujš pod arkadami kamienic, między innymi watykańskiego biura prasowego i kolumnady Berniniego.

Miejsca te sš coraz bardziej zaniedbane i zanieczyszczone. Na barierach ochronnych suszš oni swojš bieliznę i ubrania, niektórzy żebrzš. Niekiedy, jak przyznali policjanci z pobliskiego posterunku, dochodzi tam do awantur i bójek między kloszardami.

O tym, co się tam dzieje, informuje często rzymska prasa, apelujšc o powstrzymanie „degradacji” okolic Watykanu, którš obserwujš tysišce turystów z całego œwiata. Wielu z nich, jak się zauważa, oburzonych jest panujšcš tam sytuacjš.

Interwencja żandarmerii w tych dniach była konieczna - podkreœla się. Funkcjonariusze usuwajšc bezdomnych umożliwili ekipom sprzštajšcym z Watykanu wykonanie prac porzšdkowych wokół placu Œwiętego Piotra. Bezdomnym pozwolono nadal spać pod arkadami wokół placu w nocy. Muszš opuszczać te miejsca rano, by można było je posprzštać.

Media podkreœlajš, że pojawiła się nadzieja na to, że po tej interwencji w cišgu dnia rejon bazyliki watykańskiej będzie utrzymywany w porzšdku i nie będzie tam dochodzić do gorszšcych scen, jakie majš tam miejsce.

Wczeœniej na polecenie papieża przy placu Œwiętego Piotra ustawiono łazienki i kabiny prysznicowe dla bezdomnych. Włoscy policjanci odkryli jednak, że niektórzy bezdomni zaczęli pobierać haracz za wstęp pod prysznic od innych osób.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL