Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Papież Franciszek

Papież: Naród Kolumbii mimo tylu cierpień radosny i pełen nadziei

AFP
Papież Franciszek podczas audiencji generalnej podziękował władzom i mieszkańcom Kolumbii za goršce przyjęcie podczas jego niedawnej wizyty w tym kraju. - Mimo tylu cierpień to naród radosny, pełen nadziei - powiedział papież.

- Poruszyło mnie to, że w tylu miastach widziałem tłumy, a w nich wiele matek i ojców, którzy podnosili dumnie swoje dzieci, pokazujšc je jakby mówili: +Oto nasza duma, nasza nadzieja - podkreœlił Franciszek w czasie spotkania z 13 tys. wiernych na placu Œwiętego Piotra dwa dni po powrocie z Kolumbii.

Papież przypomniał, że kraj ten, podobnie jak wiele innych w Ameryce Łacińskiej, ma "bardzo mocne korzenie chrzeœcijańskie".

- I jeœli fakt ten czyni jeszcze ostrzejszym ból z powodu tragedii wojny, która go dręczyła, stanowi jednoczeœnie solidny fundament jego odbudowy, życiodajnš siłę jego niezwyciężonej nadziei - dodał Franciszek, nawišzujšc do konfliktu zbrojnego w Kolumbii, jaki trwał tam przez ponad pół wieku.

Zwracajšc się do Polaków, papież mówił o przypadajšcym w czwartek Œwięcie Podwyższenia Krzyża Œwiętego. - Przypomina nam, że droga do œwiętoœci prowadzi przez Krzyż. W tej perspektywie powinniœmy postrzegać każde cierpienie: chorobę, niesprawiedliwoœć, ubóstwo, niepowodzenia. Niech Krzyż będzie dla nas Ÿródłem oczyszczenia, życia, mocy ducha - zachęcał Franciszek.

Na twarzy papieża nadal widać skutki uderzenia się w papamobile w chwili gwałtownego hamowania pojazdu podczas wizyty w Kolumbii. Franciszek ma wcišż plaster na lewym łuku brwiowym i duży wyraŸny siniak pod okiem.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL