Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Papież Franciszek

Papież Franciszek zachęca do przebaczania

AFP
Papież Franciszek powiedział wiernym, że dar Bożego przebaczenia powinien otwierać na przebaczenie innym.

Ojciec Œwięty podkreœlił, że musi pamiętać o tym każdy, kogo ogarnie pokusa, by zamknšć serce wobec tego, kto go obraził i prosi o przebaczenie.

- Każdy, kto doœwiadczył radoœci, pokoju i wewnętrznej wolnoœci, jaka pochodzi z otrzymanego przebaczenia, może otworzyć się na możliwoœć przebaczenia innym - mówił Franciszek, zwracajšc się do tysięcy wiernych przed południowš modlitwš Anioł Pański.

Papież pozdrowił uczestników półmaratonu Via Pacis, zorganizowanego w niedzielę w Rzymie pod patronatem władz miejskich oraz Watykanu.

Trasa biegu prowadziła obok różnych miejsc kultu w Wiecznym Mieœcie: bazyliki na placu Œwiętego Piotra, synagogi, meczetu, koœcioła waldensów i cerkwi. Franciszek wyraził nadzieję, że inicjatywa ta sprzyjać będzie "dialogowi, koegzystencji i pokojowi".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL