Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Papież Franciszek

Papież: Migracje nie sš zagrożeniem, ale wyzwaniem

AFP
Papież Franciszek powiedział podczas wizyty na uniwersytecie Roma Tre w Wiecznym Mieœcie, że migracje nie sš zagrożeniem, ale wyzwaniem. Europa powstała z migracji - podkreœlił w przemówieniu wygłoszonym na państwowej uczelni.

W czasie spotkania z wykładowcami i studentami rzymskiego uniwersytetu papież odłożył przygotowane wczeœniej przemówienie i odpowiadał bez kartki na pytania młodzieży.

Jedno z nich zadała studiujšca biologię muzułmanka z Syrii, która blisko rok temu przyleciała do Rzymu z papieżem z greckiej wyspy Lesbos. Była jednš z kilkunastu osób z Syrii, które Franciszek zabrał ze sobš w drodze powrotnej do Wiecznego Miasta z obozu dla uchodŸców. Nour Essa pytała papieża o strach o chrzeœcijańskš tożsamoœć Europy w zwišzku z napływem muzułmańskich migrantów.

- Zastanawiam się, ile inwazji przeżyła Europa od swego poczštku. Europa powstała w rezultacie inwazji, migracji - mówił papież. - Migracje nie sš zagrożeniem, ale wyzwaniem, by się rozwijać. I mówi to ktoœ, kto pochodzi z kraju, gdzie 80 procent ludnoœci to imigranci - oœwiadczył Franciszek, potomek włoskich imigrantów z Argentyny.

- Każdy kraj powinien zdecydować, jakš liczbę imigrantów jest w stanie przyjšć. Nie można przyjmować, jeœli nie ma się takich możliwoœci - mówił. Jak zaznaczył, chodzi nie tylko o to, by przyjšć imigrantów, ale też by umożliwić im integrację.

Papież ocenił, że idealnym rozwišzaniem kryzysu migracyjnego i odpowiedziš na exodus ludzi byłoby zakończenie „i wojny, i głodu” oraz „pokój i inwestycje”.

W obszernym wystšpieniu papież przytoczył także słowa zmarłego niedawno polskiego socjologa Zygmunta Baumana o „płynnym społeczeństwie”. - Musimy podjšć wyzwanie, by przekształcić tę płynnoœć w konkret - dodał Franciszek.

Za „dramat” papież uznał sytuację w œwiatowej gospodarce, która w jego opinii też jest „płynna” i „pozbawia pracy”. - Zadam wam pytanie, które dotyczy naszej drogiej matki Europy. Jak to możliwe, że w krajach rozwiniętych jest tak wysokie bezrobocie wœród młodzieży? - mówił, przypominajšc, że w niektórych państwach zbliża się ono do 60 procent.

- Bezrobocie prowadzi do uzależnień i samobójstw, a także sprawia, że niektórzy zacišgajš się do organizacji terrorystycznych – dodał.

Papież mówił, że coraz bardziej agresywny staje się język, jakim ludzie rozmawiajš ze sobš. Według niego obecnie czymœ normalnym jest krzyczenie na siebie i obrażanie się nawzajem. - Jest przemoc w wypowiedziach, w rozmowie - dodał. To samo - podkreœlał - ma miejsce w prasie, w telewizji, podczas kampanii wyborczych.

- Jak często zapominamy w domu powiedzieć "dzień dobry". Jest "ciao, ciao", te anonimowe pozdrowienia - zauważył Franciszek. Jego zdaniem „odbierajš one imię” ludziom. - Przede mnš stoi osoba, która ma imię, ale ja witam jš, jakby była rzeczš - powiedział.

Franciszek wyraził opinię, że „trzeba obniżyć ton, mniej mówić i więcej słuchać”, a także prowadzić „cierpliwy dialog”. Jest to konieczne w polityce, która „tak nisko upadła” i to na całym œwiecie - wskazał.

Z powodu „przemocy słownej” traci się „sens społecznej konstrukcji i koegzystencji, a ten zapewnia dialog” - zauważył. Jako miejsce dialogu wskazał uniwersytet.

Papież zauważył jednak, że istniejš „elitarne uniwersytety”, które bywajš „ideologiczne”. - Uczš tam tylko pewnej ideologicznej linii myœlenia i przygotowujš agentów tej ideologii. To nie jest uniwersytet. Tam, gdzie nie ma dialogu, konfrontacji, słuchania, szacunku dla tego, że ktoœ myœli inaczej, gdzie nie ma przyjaŸni, radoœci zabawy, sportu, to nie jest uniwersytet - oœwiadczył Franciszek.

Zauważył też, że „życie przypomina trochę bramkarza drużyny, który łapie piłkę z każdej strony, z której mu jš kopiš”.

Mówišc o niebezpieczeństwach globalizacji wyraził opinię, że „prawdziwym œwiatowym zagrożeniem” jest „jednoœć bez różnic”. - To niszczy. Prawdziwš jednoœć tworzy się z różnorodnoœci - wskazał papież. Jego przemówienie wielokrotnie przerywano oklaskami.

Była to pierwsza wizyta Franciszka na włoskim uniwersytecie.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL