Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Papież Franciszek

Papież przewodniczył nabożeństwu Męki Pańskiej

Papież Franciszek
AFP
Papież Franciszek przewodniczył w Wielki Pištek nabożeństwu Męki Pańskiej w bazylice watykańskiej. Rozpoczšł je sugestywny gest papieża, który przez dłuższš chwilę modlił się leżšc przed głównym ołtarzem.

Homilię wygłosił kaznodzieja Domu Papieskiego ojciec Raniero Cantalamessa, podkreœlajšc, że „Bóg staje się sprawiedliwoœciš, okazujšc miłosierdzie”.

„Jest pora, by zdać sobie sprawę – powiedział – że przeciwieństwem miłosierdzia nie jest sprawiedliwoœć, ale zemsta. Jezus nie przeciwstawił miłosierdzia sprawiedliwoœci, ale prawu odwetu: +oko za oko, zšb za zšb+”.

„Przebaczajšc grzechy, Bóg nie rezygnuje ze sprawiedliwoœci, rezygnuje z zemsty; nie chce œmierci grzesznika, ale tego, żeby się nawrócił i żył” - tłumaczył kaznodzieja. Przypomniał: „Jezus na krzyżu nie prosił Ojca, aby pomœcił Jego sprawę”.

O. Cantalamessa nawišzał do wtorkowych ataków w stolicy Belgii, mówišc: „Nienawiœć i okrucieństwo zamachów terrorystycznych z tego tygodnia w Brukseli pomagajš nam zrozumieć boskš i nadludzkš moc zawartš w tych ostatnich słowach Chrystusa: +Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzš, co czyniš+”.

„Niezależnie od tego, jak daleko może posunšć się nienawiœć ludzi, miłoœć Boga była i będzie zawsze silniejsza” - podkreœlił.

Następnie dodał: „Musimy obalić mit zemsty. Stała się ona mitem wszechobecnym, który zaraża wszystko i wszystkich, poczynajšc od dzieci. Znaczna częœć historii przenoszonych na ekran i gier elektronicznych to historie zemsty, ukazywane jako zwycięstwo dobrego bohatera”.

„Połowa, jeżeli nie więcej cierpienia istniejšcego w œwiecie, o ile nie sš to katastrofy naturalne, bierze się z żšdzy zemsty, zarówno w stosunkach między osobami, jak i w stosunkach między państwami i narodami” - oœwiadczył włoski zakonnik.

Przywołał słowa o tym, że „œwiat będzie zbawiony przez piękno”.

„Ale piękno – ostrzegł - może też doprowadzić do ruiny”.

„Jest tylko jedna rzecz, która naprawdę może zbawić œwiat – miłosierdzie!" - podkreœlił kaznodzieja.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL