Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Orzecznictwo

Sšd ws. wyłudzania 40 mln zł VAT: "Predator" nie wyjdzie za kaucjš

123RF
Grzegorz M. ps. "Predator", który założył grupę przestępczš, która wyłudziła 40 mln zł VAT-u nie wyjdzie na wolnoœć za kaucjš - zdecydował w pištek Sšd Okręgowy w Olsztynie i tym samym zmienił swojš decyzję sprzed dwóch tygodni.

Sšd Okręgowy w Olsztynie przed dwoma tygodniami zdecydował, że oskarżony o założenie grupy wyłudzajšcej podarek VAT Grzegorz M. ps." Predator" może wyjœć z aresztu po wpłaceniu 300 tys. zł kaucji.

Jednoczeœnie sšd zakazał M. wyjazdu z kraju i jakichkolwiek kontaktów ze współoskarżonymi i œwiadkami. Decyzję o możliwoœci wyjœcia Grzegorza M. z aresztu sšd umotywował tym, że w jego sprawie zostali przesłuchani niemal wszyscy œwiadkowie i w zwišzku z tym ustała obawa matactwa.

Decyzję sšdu o możliwoœci zwolnienia M. za kaucjš oprotestowała Prokuratura Okręgowa w Olsztynie argumentujšc, że tylko izolacja Grzegorza M. zapewni prawidłowy tok postępowania sšdowego.

W pištek sšd w innym składzie niż ten, który zdecydował o możliwoœci wpłacenia za "Predatora" kaucji, przyznał rację prokuraturze. Na posiedzeniu sędziowie zdecydowali, że M. nadal powinien być w areszcie.

Grzegorz M. ps. "Predator", postać od lat działajšca w olsztyńskim œwiecie przestępczym, był prawomocnie skazany m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która porywała ludzi dla okupu.

Obecnie M. odpowiada przed sšdem za zorganizowanie grupy przestępczej, która pod pretekstem handlu paliwami zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT. W sumie członkowie tej grupy mieli wyłudzić ponad 40 mln zł. M. nie przyznaje się do winy, twierdzi, że jego rola ograniczała się do bycia ochroniarzem innego oskarżonego.

W procesie "Predatora" oskarżonych jest w sumie 15 osób. Sšd ogłosił przerwę w procesie do czerwca.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL