Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

"Rzeczpospolita" 2018 z prawniczš rzetelnościš

Tomasz Pietryga
Fotorzepa, Waldemar Kompala
Nowi autorzy, nowe dodatki, raporty, bardziej przejrzysty i bogatszy w treœci prawne portal rp.pl, specjalistyczne newslettery – to wszystko przygotowaliœmy dla naszych czytelników w 2018 r.

Z nadziejš, że „żółte strony" wcišż będš pozycjš numer jeden dla prawników, doradców podatkowych, księgowych, kadrowych, przedsiębiorców i wszystkich tych, którzy poszukujš solidnej, aktualnej informacji. A wszystko to ze specjalistycznymi komentarzami i opiniami ekspertów oraz autorytetów prawniczych.

Codziennie staramy się wyprzedzić naszš konkurencję szybkoœciš i rzetelnoœciš dostarczanych informacji. Nie bez przyczyny „Rzeczpospolita" od lat jest najbardziej opiniotwórczym medium w Polsce. To nas czytajš osoby podejmujšce najważniejsze decyzje w państwie. To od lektury „Rzepy" dzień zaczynajš najwięksi polscy przedsiębiorcy, kancelarie prawne i biura księgowe. Zobowišzuje to nas do tworzenia treœci najwyższej jakoœci.

Zmian w dodatkach prawnych szykuje się sporo. Pierwsza, już zauważalna, to odnowiona, lżejsza i bardziej przejrzysta szata graficzna, a w niej nowe rubryki i sekcje, jak „Prawo dla każdego" z konsumenckimi poradami prawnymi. Wzmocni się też sekcja „Samorzšd".

Ulepszamy także tygodniki prawne dla prenumeratorów. Każdego dnia pod logo „Dobra firma" będš się ukazywać wysokospecjalistyczne dodatki o podatkach, rachunkowoœci, prawie pracy, gospodarczym czy ubezpieczeniach społecznych. A osoby zwišzane z samorzšdem i administracjš z pewnoœciš zainteresuje dodatek „Dobra administracja".

Absolutnš nowoœciš sš comiesięczne raporty „Rzeczpospolitej" – prawny i ekonomiczny. Chcemy, opisujšc ważne wydarzenia i zjawiska, wykorzystać pełen potencjał „Rzeczpospolitej" – analizować zmiany nie tylko pod kštem prawnym, ale także ekonomicznym, społecznym, politycznym; pokazywać też czytelnikom kontekst zagraniczny. Pierwszy raport prawny ukaże się już w styczniu i będzie dotyczył rewolucji w prawie wodnym, zmian szczególnie ważnych dla przedsiębiorców.

Jest też nowy dodatek „Sšdy i prokuratura" przeznaczony dla ludzi wymiaru sprawiedliwoœci, w dużej mierze pisany przez sędziów i prokuratorów. Nie zapominamy też o adwokatach i radcach prawnych, którym dedykujemy publicystyczny dodatek „Rzecz o Prawie". Unowoczeœniamy też ranking kancelarii prawnych.

Zapraszamy na nasze łamy – zarówno papierowe, jak i elektroniczne. BšdŸcie Państwo z nami w roku 2018.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL