Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Czy RDS podzieli los Komisji Trójstronnej

123RF
Powołanie Rady Dialogu Społecznego było oddolnš inicjatywš partnerów społecznych. Rok po tym, jak z Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych wyszły zwišzki zawodowe, uznaliœmy, że bez dialogu państwo nie może dobrze działać.

Warto przypomnieć, że przyczynš wyjœcia zwišzkowców z TK było pozorowanie, a nie prowadzenie dialogu przez rzšd. Bezpoœredniš przyczynš było podwyższenie wieku emerytalnego bez wysłuchania głosu zwišzkowców. Dziœ mamy przywrócony niższy wiek emerytalny i znaleŸliœmy się w punkcie wyjœcia, jeœli chodzi o reformę systemu ubezpieczeń społecznych. Z kolei przykładem efektywnego dialogu społecznego było wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej od umów-zleceń. Rzšd nie forsował tego rozwišzania na siłę, ale zaufał partnerom społecznym i umożliwił im uzgodnienie przepisów.

W okresie, kiedy byłam przewodniczšcš Rady Dialogu Społecznego, odbyło się osiem posiedzeń plenarnych i 11 posiedzeń Prezydium RDS. Przyjęto łšcznie 36 uchwał, z czego 32 miały charakter dwustronny – pracowników i pracodawców. Jedynie cztery miały charakter trójst...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL