Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Elektryczne rowery i auta idš w ruch

DPDHL
Jeœli firmy rzeczywiœcie wezmš się za bary z wyzwaniami klimatycznymi, uda im się coœ więcej niż tylko zmniejszenie presji na œrodowisko – pisze szef Deutsche Post DHL Group.

Zobowišzanie do likwidacji emisji do 2050 r. w przypadku każdej globalnej firmy (w moim przypadku – czołowego dostawcy usług logistycznych) wywołuje dwa rodzaje reakcji. Niektórzy mówiš, że to tylko PR-owska zagrywka, inni – że cel jest zbyt optymistyczny.

Obie reakcje sš złe. Takich zobowišzań po prostu nie da się uniknšć, bo zmiana klimatu stanowi ryzyko dla wartoœci firm praktycznie wszędzie. Cały potencjał do jej przeciwdziałania da się rozwinšć tylko pod warunkiem pełnego wykorzystania ludzkiej pomysłowoœci i efektywnoœci rynku.

Dlatego liderzy biznesu coraz lepiej rozumiejš, że walka ze zmianami klimatycznymi nie sprowadza się do nakładania na nich nowych kosztów. To okazja do szukania wartoœci w nowych modelach biznesowych i inwestycjach w nowe technologie.

Klimatyczne wyzwanie dla wielkich korporacji

W Bonn, niemieckim mieœcie, w k...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL