Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Rada na nieznajomość prawa - komentarz Marka Domagalskiego

123RF
Wielu pieszych przechodzi w ciemne i zamglone popołudnia przez ruchliwe ulice, jakby nie wiedzšc, że jest wiele przyczyn, by kierowca ich nie zauważył nawet na pasach. Z równš beztroskš wielu naszych rodaków podchodzi do swoich problemów prawnych.

Telefony do redakcji czy rozprawy sšdowe aż nadto ten stan potwierdzajš. Elementarna wiedza prawnicza jest większoœci Polaków obca. Nie mówię, że to Ÿle. Mówię, że tak jest.

Ci, którzy w rodzinie czy wœród znajomych mieli podobnš do swojej sprawę, mogš mieć jeszcze gorsze prawnicze rozeznanie, gdyż relacje znajomych bywajš niepełne, ubarwione lub zwyczajnie jednostronne.

Z wiedzš medycznš, ma się rozumieć na tym elementarnym poziomie, jest chyba lepiej. Może dlatego, że tam jest szybka weryfikacja. Na wyrok czekamy zaœ nieraz lata, żyjšc złudzeniami.

Ani wertowanie internetu czy przepisów, ani rady znajomych nie sš wystarczajšcš drogš do rozwišzywania prawniczych problemów – to tak, jakby nam sšsiad doradzał, jakie brać lekarstwa w poważniejszej chorobie. Lekarz musi znać skutki uboczne zaleconego leczenia, podobnie jest z dobrym prawnikiem.

Kiedyœ obserwowałem, jak doœwiadczony prawnik doradzał klientowi, który niewštpliwie miał rację i prawo po swojej stronie. Prawnik ów od razu tak sformułował pismo i strategię procesowš, aby w razie przegranej w niższych instancjach sprawa trafiła do Sšdu Najwyższego. Aby przez błędne sformułowania na poczštku sprawy nie pozbawić się tej ostatniej instancji, która na szczęœcie okazała się zbędna.

Teraz np. wiele osób staje wobec problemu przyjęcia lub odrzucenia spadku, aby nie zajmować się marnš, niechcianš schedš, a tym bardziej długami, zwłaszcza dalszego krewnego. Rzecz niby prosta, ale wymaga rozpoznania rodziny, spadkobierców, którzy rozjechali się po œwiecie. To poczštek: odrzucenie spadku np. przez dziecko zmarłego oznacza, że przechodzi on na jego dzieci (wnuki zmarłego). Gdy sš małoletnie, nie mogš same odrzucić spadku. Muszš to uczynić ich rodzice, ale nie sami, lecz za zgodš sšdu rodzinnego. To zaœ wymaga zainicjowania postępowania sšdowego z wszelkimi formalizmami.

Tu aż się prosi pytanie: po co prawnik, przecież jest jeszcze sšd? Sšd, owszem, jest, ale porada urzędniczki z biura podawczego czy wywieszki na tablicy informacyjnej pełnej porady nie zastšpiš. Tak samo wskazówka sędziego, jeœli w ogóle do rozprawy dojdzie i jeœli nie będzie na niš za póŸno, i w ogóle jeœli sędzia zauważy potrzebę udzielenia podsšdnemu wskazówki.

Sami musimy więc zadbać o swojš sprawę, a do tego mieć właœciwš diagnozę i sposób postępowania. To może nam wskazać tylko profesjonalny prawnik, i to nie każdy.

Na szczęœcie porada prawna kosztuje stosunkowo niewiele. Gdy mamy wštpliwoœci, zapytajmy jeszcze jednego prawnika. Wtedy wiemy, na czym stoimy, jakie mamy szanse, i możemy zdecydować, czy walczyć, czy ustšpić.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL