Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rzšd to drużyna, nie koncert solistów

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Czy wartoœć ksišżki ocenia się po rodzaju czcionki, jakš została wydrukowana? Albo na podstawie kilkunastu przypadkowo wybranych kart? Nie. Takiego krytyka słuchacze wysłaliby od razu do wszystkich diabłów. Podobnie recenzenta ględzšcego, że on napisałby wszystko lepiej.

Zadziwiajšce, że opinie budowane w taki sposób majš się œwietnie w œwiecie... polityki. Mijajš właœnie dwa lata pracy obecnego rzšdu. Media już puchnš od ocen komentatorów. Proszę tego posłuchać! Spróbujcie Państwo odsiać telewizyjnych recenzentów „rzšdowej czcionki" od tych zajmujšcych się prawdziwš treœciš. Został ktoœ, czy trzeba przełšczyć na kanał przyrodniczy? Nie szkodzi. To dobra okazja, żeby do wniosków dojœć na własnš rękę.

W biznesie kluczowa jest skutecznoœć. Zakładanych celów nie osišgnie się bez dobrego zarzšdzania, trafnych ocen ryzyka, przemyœlanego finansowania itd. Kryterium skutecznoœci sprawdzi się także przy ocenie dwóch lat pracy obecnego rzšdu. To wszak zarzšd gigantycznej firmy, którš jest nasz kraj.

Jak cele – wyrażone w strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR) – były realizowane? Po szczegółowš ocenę należy sięgnšć do opracowań przygotowanych m.in. przez Pracodawców RP. Z „R...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL