Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Gódźcie się gospodarze!

Jerzy Kowalski
tv.rp.pl
Tak jak to w „Weselu" Wyspiańskiego „Chińczyki trzymajš się mocno", tak i branżowy wymiar sprawiedliwoœci i słusznoœci nie daje się.

Też trzyma się mocno. Na pewno nie jest tak jak z tym konstytucyjnym w postaci sšdów powszechnych. Nikt tego branżowego nie krytykuje, nie domaga się reform, nie stawia zarzutów o współpracy, nie chce zmieniać orzekajšcych składów, wysyłać sšdzšcych na emeryturę. Po prostu pięknie i bezkolizyjnie działa. Tak właœnie jest z funkcjonujšcymi w Polsce instytucjami, które podejmujš się rozstrzygania – czasami wcale nie tak drobnych – konfliktów i sporów cywilnoprawnych między przedsiębiorcami a konsumentami. Sšdownictwo konsumenckie na trwałe wpisało się już w realia rynkowe i œwiadomoœć klientów sklepów, warsztatów, banków oraz przedsiębiorców. Ma ono branżowy charakter. Odrębne sš struktury orzekajšce na przykład w systemie bankowym, finansowym, telekomunikacyjnym, transportu kolejowego czy lotniczego. Ale najważniejsze sš te, które zapuœciły przed laty korzenie w inspekcji handlowej. Ich zakres działania jest bardzo szeroki. Przydadzš się w przypadku kwestionowania przez przedsiębiorcę wady zakupionej lodówki, nieuznawania gwarancji dla przerzutki rowerowej, przeterminowanego tortu, rozpadajšcych się na deszczu butów, marnego standardu hotelu czy pensjonatu, itp. Zajmujš się sporami z zakresu sprzedaży konsumenckiej, turystyki, usług deweloperskich i remontowo-budowlanych, edukacji niepublicznej, przewozu towarów oraz z innych sektorów niezastrzeżonych dla pozostałych podmiotów uprawnionych. Sšdy konsumenckie dšżš zwykle do zawarcia ugody. Unikajš rozstrzygania za pomocš wyroku, który zawsze pozostawia jednš stronę przegranš. Przy ugodzie, konsument i przedsiębiorca starajš się osišgnšć konsensus, rezygnujšc częœciowo ze swoich żšdań. Dlatego też każdy wygrywa.

Istotne też jest, że wszystkie pozasšdowe metody rozwišzywania sporów sš szybkie, skuteczne – i co nie bez znaczenia – z zasady bezpłatne. Należy z nich korzystać.

Aby łatwiej trafić do odpowiedniej instytucji w przypadku powstania konfliktu konsumenckiego warto zapoznać się ze specjalnie przygotowanš przez redakcję „Rzeczypospolitej".

Zapraszam do lektury także innych tekstów w najnowszym numerze „Prawa w Biznesie".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL