Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Jolanta Ojczyk o zmianach w habilitacjach

Jarosław Gowin
Fotorzepa, Piotr Guzik
Uczelnie czeka rewolucja. Ministerstwo Nauki chce wprowadzić dwie œcieżki kariery: naukowš i dydaktycznš. W tej pierwszej, by zostać profesorem uczelnianym, co do zasady nadal będzie potrzebna habilitacja. W drugiej nobilitujšcy tytuł będzie mógł otrzymać już doktor, który ma wybitne osišgnięcia dydaktyczne. Jednym słowem, praktykom zacznie się opłacać wykładać: może i nie zarobiš, ale zyskajš potrzebny prestiż.

O tym, kto ma prawo habilitować, nie będzie już decydować liczba zatrudnionych naukowców, ale dorobek wydziałów, tzw. ocena parametryczna. A w tej – na razie – liczš się konkretne osišgnięcia: publikacje, patenty, baza laboratoryjna, zaangażowanie w projekty. Można się pokusić o stwierdzenie, że planowana reforma to krok do zniesienia habilitacji. Wiadomo już bowiem, że zniknš minima kadrowe, czyli ustawowo wymagana liczba profesorów i doktorów habilitowanych do prowadzenia kierunków. A skoro zacznš się liczyć osišgnięcia, a nie literki przed nazwiskiem, uczelnie powinny zaczšć zabiegać o pracowników gwarantujšcych jakoœć. Tylko że z tym jest problem. Z badań prof. Marka Kwieka wynika, że częœć pracowników akademickich ma pewnoœć, że o kolejnych stopniach akademickich decydujš kontakty towarzyskie. I właœnie pojawiła się szansa na zmianę tej złej praktyki.

Czytaj także:

Lekarzu, nie lecz się sam

Niewiele ponad rok temu pisałam, że istotne zmiany w szkolnictwie wyższym mogš przeprowadzić tylko osoby spoza œrodowiska. Jarosław Gowin, choć był krótko rektorem Wyższej Szkoły Europejskim im. ks. Józefa Tischnera, niewštpliwie jest osobš z zewnštrz, może więc zostać Kołłštajem XXI w. Ten, mimo sprzeciwu profesury, przywrócił œwietnoœć Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, otwierajšc jego podwoje dla kadry wykształconej za granicš. To samo ma szansę zrobić Gowin, jeœli sprawi, że dorobek naukowy rzeczywiœcie stanie się ważniejszy niż kontakty. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL