Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Kowalski: koniec wakacji w firmach

Jerzy Kowalski
Fotorzepa, Waldemar Kompala
Tego nie da się zmienić. To menedżerowie z zarzšdów spółek odpowiadajš za czynnoœci osób, które im podlegajš służbowo, czy też działajš na ich rzecz.

Ani obecni administratorzy bezpieczeństwa informacji, ani inspektorzy ochrony danych, którzy przejmš ich obowišzki 25 maja w przyszłym roku nie stanš się nigdy kozłami ofiarnymi swoich bezpoœrednich przełożonych. Odpowiedzialnoœci nie da się zbyć. Czyli, jeœli się już weszło do zarzšdu, to nie ma rady. To tak jak ze starym hasłem „Palisz, płacisz, zdrowie tracisz". Wszystko to jest istotne nie tylko w kontekœcie nowych kar, które za te parę miesięcy wejdš w życie. Przypomnijmy, że może to być nawet do 20 mln euro lub do 4 proc. œwiatowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa za niewypełnianie obowišzków. Poza œwiadomoœciš możliwych sankcji ważne jest, aby członkowie zarzšdów, czy też inaczej umocowani szefowie firm nie zapomnieli o koniecznoœci wdrożenia nowych zasad ochrony danych osobowych. Czasu na to jest coraz mniej. Natomiast sprawa jest naprawdę poważna, bo właœnie takie zmiany (poważne) nastšpiš w myœl unijnego rozporzšdzenia, czyli RODO.

Kodeks spółek handlowych przewiduje odpowiedzialnoœć członków zarzšdu za szkodę wyrzšdzonš spółce. Jej przesłankš jest powstanie szkody po stronie spółki, zwišzek przyczynowy pomiędzy działaniem lub zaniechaniem członka zarzšdu oraz wina.

Więc jeszcze raz: kto zatem jest odpowiedzialny w firmie za wdrożenie zasad wynikajšcych z RODO? Zarzšd lub poszczególni członkowie zarzšdu spółki. Na pewno nie administratorzy bezpieczeństwa. Natomiast sama spółka ma wystarczajšco dużo możliwoœci, aby ukarać finansowo nieprofesjonalnych jej menedżerów. Tak więc panie i panowie! W szkołach dzwonki właœnie rozbrzmiewajš, pora więc szkolenia zaczšć. Oczywiœcie kadr pracowniczych w zakresie RODO. Zaniechania mogš być kosztowne.

Więcej szczegółów w artykule Aleksandry Berger "Nie tylko administratorów danych czeka egzamin".

Zapraszam do lektury także innych tekstów w najnowszym numerze „Prawa w Biznesie".

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL