Opinie

Jak liczyć odsetki od zaległości wobec urzędu skarbowego

123RF
Podstawowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi obecnie 8 proc.

Rz: Firma, która ma zaległość podatkową, musi ją zapłacić wraz z odsetkami za zwłokę. Według jakiej stawki, bo przepisy ordynacji podatkowej podają kilka możliwości?

Lesław Mazur: Podstawowa stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi obecnie 8 proc. Przedsiębiorcy mają jednak możliwość zapłaty odsetek liczonych według niższej stawki w wysokości 4 proc. (połowa podstawowej). Warunki są dwa. Pierwszy – skuteczne skorygowanie deklaracji w ciągu sześciu miesięcy od dnia upływu terminu do jej złożenia. Drugi – zapłata zaległości w ciągu siedmiu dni od złożenia korekty. Dotyczy to zaległości powstałych od 1 stycznia 2016 r. (wtedy weszła w życie nowelizacja ordynacji podatkowej w tej sprawie).

A zaległości, które powstały wcześniej?

Do nich stosujemy przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2016 r. Wtedy mieliśmy dwie stawki – podstawową i obniżoną (3/4 podstawowej). Warunkiem zastosowania obniżonej jest skuteczna korekta deklaracji oraz zapłata zaległości w ciągu siedmiu dni. Jeśli te warunki są spełnione, to według niższej stawki liczymy odsetki za cały okres, zarówno przed, jak i po 1 stycznia 2016 r., co wynika z przepisów przejściowych. Oczywiście trzeba pamiętać, że nie skorzystamy z preferencji, jeśli skorygujemy rozliczenie w wyniku działań podjętych przez skarbówkę, np. czynności sprawdzających albo po dorę- czeniu zawiadomienia o za- miarze wszczęcia kontroli.

Jak liczyć odsetki, jeśli firma ma zaległości w VAT?

Od 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona podwyższona stawka odsetek za zwłokę w wysokości 150 proc. stawki podstawowej (czyli obecnie jest to 12 proc.) w odniesieniu do zaległości w VAT i w podatku akcyzowym. Będzie stosowana w szczególności wtedy, gdy skarbówka wykryje w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego zaniżenie zobowiązania (zawyżenie nadpłaty lub zwrotu podatku) w wysokości przekraczającej 25 proc. kwoty należnej (i wyższej niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę). Podobnie będzie przy braku deklaracji i zapłaty podatku. Jeżeli jednak sami (bez interwencji fiskusa) złożymy korektę i zapłacimy zaległość (pamiętając o terminach na te czynności), to mamy prawo do niższych odsetek. Bez względu na wysokość ujawnionej zaległości. ©?

—rozmawiał Przemysław Wojtasik

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL