Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Sezonowa firma - obowišzki względem urzędu skarbowego

materiały prasowe
Rozmowa | Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy

Rz: Czy z działalnoœci sezonowej trzeba się rozliczyć z fiskusem?

Konrad Piłat: Tak. Na szczęœcie nie trzeba co roku powtarzać procedury rejestracji działalnoœci gospodarczej oraz jej wyrejestrowywania. Prostszym sposobem jest rozpoczęcie prowadzenia firmy przed sezonem i zawieszanie jej na okres, gdy nie przynosi ona przychodów. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Działalnoœci nie może np. zawiesić przedsiębiorca, który zatrudnia pracowników.

Podatnicy prowadzšcy działalnoœć sezonowš mogš korzystać z tych samych form opodatkowania co pozostali. Majš więc możliwoœć opłacania podatku według skali podatkowej albo 19-proc. podatku liniowego. W przypadku większoœci rodzajów działalnoœci gospodarczej istnieje również możliwoœć opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Nie zawsze się to jednak opłaca.

W ostatnim czasie popularne stało się wynajmowanie apartamentów w turystycznych miejscowoœciach za pomocš różnych platform internetowych. Czy można uznać, że jest to najem prywatny opodatkowany 8,5-proc. ryczałtem?

Co do zasady organy podatkowe nie pozwalajš zakwalifikować tego typu przychodów do Ÿródła przychodów: najem. Ich zdaniem jest to działalnoœć gospodarcza. Wskazujš, że uzyskiwanie tego typu przychodów wymaga stałego zaangażowania właœciciela lokalu. Osoby, które chcš uniknšć sporów z fiskusem, powinny o wzišć to pod uwagę.

Podatku dochodowego doœć często mogš natomiast uniknšć rolnicy zajmujšcy się agroturystykš. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT zwolnione z opodatkowania sš bowiem dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi goœcinnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich, w gospodarstwie rolnym, osobom przebywajšcym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu.

Jakie praktyczne problemy mogš się pojawić przed osobš, która chce założyć firmę do końca czerwca?

Przedsiębiorca zakładajšcy działalnoœć sezonowš najczęœciej może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Obecnie limit roczny tego zwolnienia wynosi 200 tys. zł. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku podatnika rozpoczynajšcego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynnoœci opodatkowanych VAT, bierze się pod uwagę prze- widywanš wartoœć sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalnoœci gospodarczej w roku podatkowym (czyli dla osoby zakładajšcej działalnoœć od połowy roku limit wynosi 100 tys. zł).

Warto podkreœlić, że nie zawsze opłaca się korzystać z tego zwolnienia. Często korzystniejsze jest dobrowolne zarejestrowanie się jako podatnik VAT czynny. W takim przypadku może pojawić się problem. Jeszcze w ubiegłym roku taka rejestracja była formalnoœciš. Obecnie urzędy skarbowe często szczegółowo weryfikujš wniosek o rejestrację, np. sprawdzajšc czy miejsce, gdzie zgłoszono działalnoœć, jest odpowiednio przygotowane. Ma to na celu uniemożliwienie wyłudzenia VAT w ramach tzw. karuzel podatkowych. Skutkiem jest jednak to, że uczciwi podatnicy muszš długo czekać, aby znaleŸć się w bazie podatników VAT czynnych. Podsumowujšc, przedsiębiorca, który chce rozliczać VAT na zasadach ogólnych, powinien jak najszybciej złożyć wniosek VAT-R z rezygnacjš ze zwolnienia podmiotowego. Š?

—rozm. Aleksandra Tarka

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL