Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Emerytury: jak uniknšć katastrofy

Pixabay
System emerytalny w obecnym kształcie jest w dłuższym okresie skazany na załamanie – uważa ekspert.

W œrodowisku bardzo dobrej koniunktury gospodarczej oraz działań rzšdu zmierzajšcych do uszczelnienia systemu emerytalnego (oskładkowanie różnych typów umów) problem z tym systemem nie jest palšcy, gdyż korzystna sytuacja budżetu pozwala na względnie bezproblemowe dotowanie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Historycznie niski poziom bezrobocia powoduje, iż więcej osób pracuje zarobkowo, zmniejszajšc obcišżenie budżetu z tytułu zasiłków, dodatkowo dostarczajšc więcej pieniędzy do systemu (większy wolumen i wartoœć opłacanych składek).

Plany ratunkowe

Sytuacja ta może być bardzo mylšca. Słabe prognozy demograficzne wskazujšce na systematyczny wzrost udziału w społeczeństwie osób starszych oznaczajš coraz większe obcišżenie pracujšcych. Ewentualny znaczšcy wzrost obcišżeń składkowych jest drogš prowadzšcš do osłabienia gotowoœci firm do zatrudniania i podejmowania pracy zarobkowej przez osoby w wieku produkcyjnym.

W skr...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL