Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Tomasz Pietryga: Krajobraz po wielkiej wycince

Fotorzepa, Michał Walczak
ZapowiedŸ odkręcenia przepisów o wycince drzew nie ma już chyba większego sensu.

Refleksja, jak niebezpieczna może być dla przyrody liberalizacja przepisów o wycince drzew na prywatnych działkach, przyszła zbyt póŸno. Kiedy wyršb ruszył pełnš parš, ogałacajšc całe połacie ziemi, niszczšc starodrzew, budzšc powszechne oburzenie społeczne, PiS zapowiedział szybkš zmianę przepisów (stanie się to najpewniej już w pierwszej połowie marca), które miałyby ograniczyć tę rzeŸ. Już sama ta zapowiedŸ spowodowała, o czym œwiadczy wiele sygnałów, że akcja przyspieszyła, a właœciciele drzew zaczęli je wycinać niejako awansem. Aby w przyszłoœci nie narażać się na dodatkowe, niepotrzebne koszty oraz łaskę i niełaskę urzędnika.

W efekcie niewiele już chyba zostało do wycięcia.

Czy jest zatem sens wracać do starych rozwišzań? Może już nie ma sensu. Warto pamiętać, że restrykcyjne, wręcz zbójeckie stare przepisy budziły ogromne emocje a często wielkie poczucie krzywdy. Nie tylko ograniczały œwięte prawo decydowania o własnoœci, ale i sankcje były wręcz rujnujšcym haraczem dla państwa.

Takie podejœcie do obywatela powinno raz na zawsze zniknšć z polskiego systemu prawnego, jako opresyjne, nieprzystajšce do rzeczywistoœci.

A co się tyczy wycinki. Autorzy nieprzemyœlanych zmian, którzy nie przewidzieli skutków swoich szybkich pomysłów, powinni ponieœć odpowiedzialnoœć politycznš za swoje dzieło. Dla Sejmu i partii władzy niech to będzie przestroga, że „ułański styl" uchwalania prawa, bez analizy i refleksji może mieć niedobre skutki dla nas wszystkich. Można też mieć pretensje do samorzšdów, które trochę zaspały, choć mogły regulować kwestie wycinania drzew na swoim terenie, warto z tego wycišgnšć wnioski

Ustawodawca natomiast powinien zastanowić się, jak poprawić nie przepisy administracyjne, ale te o ochronie przyrody. Racjonalnie, aby nie wyrzšdzić jej krzywdy, ale bez ekofanatyzmu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL