Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Czy premier wygasza plan Morawieckiego

Fotorzepa/ Jerzy Dudek
Gdyby strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju miała być realizowana, stanowiłaby dla władz coraz większy balast.

Jednš z zaskakujšcych cech exposé premiera Mateusza Morawieckiego była niewielka liczba odniesień do strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (SOR). To dziwne, jeœli uwzględni się, że w autorskim wstępie do niej ówczesny wicepremier napisał, że to "kluczowy dokument państwa polskiego w obszarze œrednio- i długookresowej polityki gospodarczej".

Można oczywiœcie przyjšć, że sš nawišzania poœrednie. Jeœli np. premier mówi, że "kierunek działania jest ten sam i drogowskazy, i wartoœci również sš te same", to być może ma na myœli trzymanie się SOR. Dlaczego jednak nie odniósł się do niej bezpoœrednio, choć jeszcze niedawno pojawiała się w każdej jego wypowiedzi? Czy SOR przestała już być głównym drogowskazem? Jedyne bardziej bezpoœrednie, ale merytorycznie właœciwie nieuzasadnione nawišzanie do SOR polega na przypisywaniu jej ogłoszeniu...

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL