Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Wyłudzenie VAT: podatek trafi na specjalny rachunek bankowy

Anna Wojda
Fotorzepa/ Waldemar Kompała
Idš chude lata dla oszustów w VAT. Ministerstwo Finansów kończy prace nad nowymi rozwišzaniami. Majš polegać, krótko mówišc, na tym, że sprzedawca otrzyma od kontrahenta tylko kwotę netto, VAT trafi zaœ na specjalny rachunek bankowy. Przedsiębiorcy nie uda się więc przywłaszczyć podatku.

Pomoże to z pewnoœciš w walce z wyłudzeniami VAT, a jeœli wierzyć w zapewnienia Ministerstwa Finansów, zapewni również spokojny sen uczciwym podatnikom. Do tej bowiem pory wielu nieœwiadomie wplštywało się w łańcuch transakcji służšcych wyłudzeniu podatku. Efekt był taki, że choć zapłacili kontrahentowi należnoœć z VAT, on podatku nie odprowadzał i znikał z pieniędzmi. A oni, często po latach, musieli płacić jeszcze raz, i to z odsetkami. Nie pomagały wyjaœnienia, że o przestępczym procederze nic nie wiedzieli, a kontrahenta nie było jak sprawdzić.

Przedsiębiorcy pewnie się teraz zastanawiajš, czy po zmianie przepisów fiskus będzie szukał winnych tylko tam, gdzie należy. Wiceminister finansów w rozmowie z „Rzeczpospolitš" deklaruje, że uczciwi dostanš gwarancję, że nie będš mieli problemów z rozliczeniem.

Może i tak. Za to będš mieli problemy z płynnoœciš finansowš. W końcu pienišdze na specjalnym koncie będš mogły być przeznaczone tylko na spłatę podatku, nie będzie już można się z nich kredytować. A firmy tak robiš, zwłaszcza te, które rozliczajš się kwartalnie.

Nie przekonujš mnie deklaracje ministerstwa, że przy okazji zmian w VAT chce zrekompensować firmom trudnoœci z płynnoœciš finansowš poprzez zmianę przepisów o zatorach płatniczych. Urzędnicy oœwiadczajš, że poszli po rozum do głowy. Szczere gratulacje, doradzam pozostanie w tym kontakcie. Przypomnę tylko, że już raz wprowadzono podobne przepisy. Była to niedŸwiedzia przysługa. Nie doœć, że zatory w płatnoœciach nie zniknęły, to pojawiła się jeszcze koniecznoœć korygowania co chwila kosztów. Po trzech latach skarg i narzekań przepisy zmieniono. Oby tym razem nie było podobnie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL