Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie z rynku

Inwestowanie czy spekulacja?

rp.pl
Polacy nie sš zainteresowani niskimi, ale stabilnymi zwrotami z relatywnie bezpiecznych Ÿródeł.

Znacznš częœć wyœmienitego popytu na mieszkania w Polsce generujš osoby, które nie potrzebujš dachu nad głowš, tylko chcš zarobić. Niskie stopy procentowe powodujš, że lokaty bankowe nie sš atrakcyjne, a nie wszyscy majš apetyt na takie ryzyko, by pójœć z wolnš gotówkš na giełdę. Klasyczny model inwestowania to zakup mieszkania na wynajem. Jest to przedsięwzięcie długoterminowe, nastawione na osišganie relatywnie stabilnych wpływów.

Obecny boom mieszkaniowy różni się od szalonej hossy sprzed dekady, kiedy można było szybko zarobić na wzroœcie wartoœci mieszkania. Przy dzisiejszych w miarę stabilnych cenach jest to niemożliwe – chyba że... Jest jeszcze możliwoœć odsprzedaży prawa do budowanego mieszkania, ale to sport dla bardziej zaawansowanych, bo jeœli coœ pójdzie nie tak, stawkš jest przepadek zadatku (10 proc. wartoœci lokalu).

– Polacy nie sš zainteresowani niskimi, ale stabilnymi zwrotami z relatywnie bezpiecznych Ÿródeł, rzędu kilku procent. I nie chodzi o lokowanie w nieruchomoœci, tylko ogólnie. Nie jesteœmy tego uczeni. Zyski muszš być szybkie i wysokie, bezpieczeństwo to często sprawa wtórna i potem mamy różne Amber Goldy. Dlatego potrzebna jest ekonomiczna edukacja – mówił mi jeden z szefów firm deweloperskich.

Wielu branżowych graczy pracuje nad utworzeniem instrumentów pozwalajšcych na czerpanie korzyœci z najmu dużych portfeli mieszkań. Taka forma lokowania jest również ważnym elementem planu Morawieckiego. Niestety, ostatnio na rynek pojawiły się pogłoski, że z powodu tarcia na linii Adam Glapiński (szef NBP) – premier Morawiecki losy ustawy o polskich REIT-ach (miałaby wejœć w życie w styczniu) nie sš wcale pewne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL