Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie z rynku

Trudno o innowacje w hałasie

Archiwum
Czego potrzebuje pracownik biura, aby mógł być kreatywny, zmotywowany do działania i wydajny? Wcale nie przeszklonego biura w wieży ze stacjš metra pod drzwiami budynku.

Podobno najbardziej cenionym przez pracowników benefitem jest dziœ elastycznoœć, która wyprzedza bonusy zwišzane z opiekš medycznš – wynika z danych Future Workplace. Chodzi tu o szeroko rozumiany smart working, który z kolei firma doradcza Variazioni definiuje jako model biznesowy, zakładajšcy, że obowišzki wykonywane sš w miejscu i czasie wybranym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcš.

Czy w Polsce to działa? Eksperci Mikomax Smart Office tłumaczš, że smart working bywa u nas mylnie rozumiany jako praca w kawiarni czy w domowym zaciszu jako uzupełnienie zadań przy służbowym biurku. – A zmiany powinny dotyczyć także sposobu korzystania z biura, gdyż wspomniana elastycznoœć to także stanowiska umożliwiajšce bardziej ergonomicznš pracę – np. w pozycji stojšcej czy możliwoœć swobodnego przemieszczania się po biurze i wyboru strefy, która odpowiada chwilowym potrzebom pracownika. Czasem będzie to pomieszczenie do pracy w ciszy, innym razem – miejsce do pracy zespołowej – tłumaczš eksperci.

Niedawno z kolei jeden z doradców z C&W mówił, że jeżeli przyjrzeć się prawdziwie innowacyjnym firmom, odnoszšcym sukcesy na skalę œwiatowš, to widać, że nie tylko burze mózgów, ale też praca w ciszy prowadzi do sukcesu. I obie te możliwoœci powinno oferować biuro, jeœli firma liczy na innowacje. —więcej na ten temat nieruchomosci rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL