Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie Życia Regionów

Szerokie trakty Podlasia

Jacek Cieœlak
rp.pl
Już antyczni Rzymianie, powtarzajšcy, że wszystkie drogi prowadzš do Rzymu, wiedzieli, że podstawš rozwoju i komunikacji sš drogi.

Stolica Podlasia robi z tej prawdy znakomity użytek. Aż 160 mln zł trafi w Białymstoku i okolicznych gminach na poprawę komunikacji, czyli lepsze drogi, sieć połšczeń, autobusy nowej generacji i œcieżki rowerowe.

Nie mniej ważne jest to, że Podlasie, będšce oazš czystej przyrody i œwieżego powietrza, nie ucierpi w zwišzku z takim rozwojem. Ponad połowa pieniędzy zostanie bowiem przeznaczona na niskoemisyjny transport. Sš powody do dumy, bo można mówić o jednym z pierwszych tego typu projektów w kraju. Dla mieszkańców równie ważny jest fakt, że sieci komunikacyjne się wydłużš; zagęœci się też mapa œcieżek rowerowych. Dzięki 140 nowym miejscom parkingowym dla dwukołowych pojazdów będzie można szybko dostać się do przystanków autobusowych bšdŸ kolejowych i jechać dalej.

Z wielkš operacjš zbiega się najnowsza premiera w białostockim Teatrze im. Aleksandra Węgierki, o czym œwiadczy najwymowniej jej tytuł – „Autostrada". Przygotuje jš ceniony aktor Andrzej Mastalerz, zaœ w roli głównej wystšpi Sławomir Popławski. Tak się składa, że popularny aktor ma w biografii doœwiadczenie prowadzenia tirów, i to na terenie Stanów Zjednoczonych.

Sztuka jest o tym, że wszystkie życiowe drogi prowadzš do œmierci, ale autorom nie chodzi o to, by wpędzać nas w przygnębienie, tylko o to, by nauczyć nas najlepiej korzystać z tej œcieżki, jakš oferujš miłoœć i życie. Życzmy sobie szerokiej drogi!

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL