Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie Życia Regionów

Wojciech Romański: Najlepiej pójść na spacer

Rzeczpospolita
Mróz jakby zelżał, zima w odwrocie, to dobry czas, żeby znów cieplej pomyœleć o rowerze. Tym bardziej że już 1 marca wystartowały po przerwie pierwsze systemy miejskich rowerów, a kolejne szykujš się do otwarcia.

Wiele z nich rusza z nowymi stacjami i większš liczbš jednoœladów, co zwiększa ich dostępnoœć, dlatego w tym roku można spodziewać się kolejnych rekordów wypożyczeń. Cieszy fakt, że do udostępniania tej formy komunikacji przekonujš się także mniejsze miasta – miejski rower przestaje być już tylko rozwišzaniem dostępnym dla mieszkańców dużych aglomeracji, a staje się coraz powszechniejszym dobrem.

Kłopot w tym, że choć popularnoœć jednoœladów roœnie błyskawicznie, dużo wolniej rozwija się sieć œcieżek rowerowych, zarówno w miastach, jak i poza nimi. Co prawda władze samorzšdowe w tej perspektywie finansowej przeznaczajš na ich budowę sporo unijnych pieniędzy, ale właœciwie żaden z dużych oœrodków nie może jeszcze pochwalić się spójnš i wygodnš sieciš rowerostrad, które pozwoliłyby w pełni wykorzystać zapał mieszkańców do wsiadania na ten ekologiczny œrodek transportu. A przecież nie chodzi tu tylko o komfort i bezpieczeństwo poruszania się, ale i możliwoœć ograniczania ruchu samochodowego, zwłaszcza w centrach miast. To, w kontekœcie walki ze smogiem, powinno być jednym z samorzšdowych priorytetów na najbliższe lata, równolegle z rozwijaniem bezemisyjnej komunikacji zbiorowej („Na wypożyczonych dwóch kółkach po miejskiej dżungli" >R4 – 7). Bo przecież nawet najszybszy pocišg œwiata nie pokaże swoich możliwoœci, jeœli będzie poruszał się po torach pozwalajšcych na jazdę z prędkoœciš 30 km/h.

Ale wiosna to także czas, kiedy ze zmarzniętej ziemi wygrzebujš się gminne inwestycje, hojnie wspierane z unijnej kasy. Tyle że to nie tylko radoœć z możliwych zmian, ale i kłopot, bo przecież niezbędny jest wkład własny, pozyskiwany głównie dzięki zadłużaniu się. A to roœnie. W 2006 r. łšczne zadłużenie gmin i miast na prawach powiatu wynosiło 20,8 mld zł, by w 2015 r. osišgnšć 58,6 mld zł, głównie za sprawš inwestycyjnego boomu. Zadłużenie wszystkich JST w 2015 r. wyniosło aż 71,6 mld zł. Sporo. Dlatego rzšd pracuje nad nowelizacjš ustawy o finansach publicznych – planowane regulacje prawne majš pozwolić na szybszš spłatę długu gminy, ale ograniczš też możliwoœć zadłużania się. Budzi to niepokój samorzšdów, które właœnie teraz zbliżajš się do szczytu wydatków współfinansowanych przez Unię. Trudno się dziwić, że to temat goršcy, podnoszšcy temperaturę niezależnie od widocznych zmian w pogodzie („Resort chce ograniczyć zadłużanie gmin" >R12).

Równie goršcym tematem okazujš się nowe pomniki – to Ÿródło sporów o idee, przeszłoœć, interesy polityczne, przestrzeń publicznš i pienišdze („Monumenty niezgody" >R16). Chęć upamiętniania nie zawsze idzie w parze ze społeczno-politycznym konsensusem, co doskonale widać w wielu miejscach kraju. Dlatego, żeby uspokoić skołatane nerwy, najlepiej ruszyć na spacer i cieszyć się nadchodzšcš wiosnš. Sš jeszcze wszak piękne miejsca niebudzšce kontrowersji.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL