Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ochrona œrodowiska

Szyszko wstrzymuje wejście w życie zmian w rozporzšdzeniu ws. ustalenia listy gatunków zwierzšt łownych

Fotorzepa, Robert Gardziński
Ministerstwo Œrodowiska wstrzymuje wejœcie w życie rozporzšdzenia zmieniajšcego rozporzšdzenie w sprawie ustalenia listy gatunków zwierzšt łownych.

"W zwišzku z dużym zainteresowaniem społecznym, Ministerstwo Œrodowiska ponownie zaprasza do ogólnopolskiej merytorycznej dyskusji dotyczšcej lawinowo postępujšcego zaniku bioróżnorodnoœci (od Zachodu) na obszarach Natura 2000, przy jednoczesnym gwałtownym wzroœcie populacji gatunków, takich jak wilk, żubr, bóbr, kormoran, dzik" - czytamy w komunikacie wydanym w czwartek rano przez resort Jana Szyszki.

Według MOŒ w ostatnim okresie pojawiło się na ten temat wiele nieœcisłoœci w przestrzeni medialnej, a taka dyskusja pozwoli na wyjaœnienie wszelkich wštpliwoœci.

Jak podała po południu Polska Agencja Prasowa, powołujšc się na Ÿródło zbliżone do sprawy, nowela rozporzšdzenia zostanie uchylona.

 

Rozporzšdzenie ministra œrodowiska zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie okreœlenia okresów polowań na zwierzęta łowne zostało już opublikowane w Dzienniku Ustaw z 25 paŸdziernika pod poz. 1991.  Miało wejœć w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 9 listopada. Już od 10 listopada wprowadzało zezwolenie na odstrzał łosi, które od 16 lat sš objęte całkowitš całorocznš ochronš. Cofnięcie moratorium ostro skrytykowały przez organizacje pozarzšdowe.

- Łoœ to bardzo cenny gatunek dla myœliwych ze względu na imponujšce trofeum - zauważa Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. - Szczególne kontrowersje budzi etyczny aspekt polowań na łosie. Zwierzęta te nie odczuwajš lęku przed człowiekiem i nie uciekajš przed nim. Przez ostatnie 16 lat obowišzywania moratorium przestały kojarzyć ludzi z zagrożeniem. Polowania na nie będš więc przypominać rzeŸ.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL