Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ochrona œrodowiska

KE kieruje przeciwko Polsce sprawę do Trybunału ws. wycinki w Puszczy Białowieskiej

Fotorzepa, Jakub Ostałowski
Komisja Europejska podjęła w czwartek decyzję o skierowaniu przeciwko Polsce sprawy do Trybunału Sprawiedliwoœci UE w zwišzku ze zwiększonš wycinkš w Puszczy Białowieskiej.

KE wnosi do Trybunału, by podjšł decyzję o zatrzymaniu wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Komisja Europejska zarzuca Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej (w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych i dzikiej flory i fauny) oraz dyrektywy ptasiej (w sprawie ochrony dzikiego ptactwa); obie dyrektywy sš podstawš europejskiego programu Natura 2000.

Ministerstwo œrodowiska zdeterminowane, by bronić swoich racji przed Trybunałem Sprawiedliwoœci UE

Resort œrodowiska jest zdeterminowany, by bronić swoich racji przed Trybunałem Sprawiedliwoœci UE - podkreœlił rzecznik resortu œrodowiska Paweł Mucha komentujšc decyzję Komisji Europejskiej.

"Cieszymy się, że sprawa trafi do Trybunału, ponieważ wówczas przedstawimy dokumenty, które w naszej opinii sš nie do podważenia i uzasadniajš działania, jakie prowadzimy w Puszczy Białowieskiej. Konsekwentnie realizujemy program ochrony puszczy, przywracania jej zasobów przyrodniczych dla lokalnej społecznoœci. Majš one na celu powstrzymanie utraty siedlisk i gatunków cennych dla UE" - powiedział PAP.

Rzecznik MŒ po raz kolejny zapewnił, że ministerstwo działa zgodnie z prawem europejskim w zakresie odtwarzania siedlisk w puszczy.

"To dzięki ludziom, lokalnej społecznoœci i leœnikom, którzy przez wieki gospodarowali puszczš jest ona rozpoznawalnš markš na całym œwiecie. Dzisiaj ich dorobek próbuje się podważać. Dzisiaj ci, którzy nie majš takich zasobów przyrodniczych w swoich państwach jak Polska, próbujš nas obrażać i mówić, jak mamy gospodarować tymi zasobami. My tymczasem nie robimy nic innego jak tylko wykonywanie prawa europejskiego" - podsumował.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL