Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Ochrona œrodowiska

Ochrona karpia w Polsce

Fotolia.com
Zdaniem ekologów z Klubu Gaja przygotowywany w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierzšt może pogorszyć standardy ochrony karpia. W liœcie otwartym zaalarmowali we wtorek, że zniknšł z niego zapis o obowišzku przetrzymywania żywych ryb w wodzie.

"Propozycja noweli znosi wprost wyartykułowany dotychczas obowišzek transportowania i przetrzymywania żywych ryb w wodzie. (...) W pierwotnej wersji projektu ustawy w art. 6 ust. 2 pkt 18 wskazana była wprost woda, jako œrodowisko niezbędne do oddychania przez żywe ryby. Jednak na etapie dalszych prac legislacyjnych brzmienie artykułu uległo zmianie i +woda+ została usunięta z przepisu" – napisał prezes Klubu Gaja Jacek Bożek w liœcie skierowanym do osób i organizacji zaangażowanych w ochronę karpi.

Zdaniem ekologa, taki przepis budzi ryzyko zbyt szerokiej interpretacji, polegajšcej na przyjęciu, że wystarczajšca dla oddychania karpia jest wymiana gazowa przez skórę. „Oznaczałoby to w praktyce powrót do trzymania karpi bez wody, co w sposób ewidentny powoduje u tych ryb cierpienie" – podkreœlił Bożek.

Ekolodzy przypomnieli, że w grudniu 2016 r. Sšd Najwyższy uznał, że karpie wymagajš ochrony na takich samych zasadach i poziomie jak inne zwierzęta kręgowe. Stwierdził też, że naturalnym œrodowiskiem ryb jest woda. Zasadš winno więc być transportowanie, przetrzymywanie i przenoszenie ryb w œrodowisku wodnym, które zapewnia im właœciwe warunki bytowania. Złamanie tej zasady oznacza obecnie popełnienie przestępstwa znęcania się nad zwierzętami i jest œcigane przez prawo.

Poseł Grzegorz Puda (PiS), członek parlamentarnego zespołu przyjaciół zwierzšt, w którym przygotowywany jest projekt, powiedział, że wcišż jest czas, aby takie sygnały zgłaszać. „Na pewno będziemy się w nie wsłuchiwali" – zapewnił.

Jak dodał, projekt jest obecnie konsultowany w klubach. Nie wpłynšł jeszcze do laski marszałkowskiej. Propozycje zakładajš m.in. zaostrzenie kar za znęcanie się nad zwierzętami, zakaz hodowli zwierzšt futerkowych, zakaz uboju rytualnego.

Klub Gaja powstał na przełomie lat 80. i 90. Zrzesza kilkuset członków. Angażował się m.in. w akcję poparcia wniosku o przyjęcie ustawy "O ochronie zwierzšt". W 2009 r. Sejm dzięki działaniom Klubu Gaja do kręgowców objętych tymi przepisami dopisał ryby hodowlane. Stowarzyszenie prowadzi także kampanię społecznš „Jeszcze żywy karp", która ma na celu humanitarne traktowanie ryb.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL