Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Obyczaje

Izrael spodziewa się wielu gości na święta

AFP
Izraelskie władze szacujš, że z okazji Paschy i Wielkanocy ich kraj może odwiedzić co najmniej 180 tysięcy osób, w tym 100 tysięcy Żydów i 80 tysięcy chrzeœcijan

Władze Izraela spodziewajš się w najbliższych dniach rekordowo wielu goœci z zagranicy. Powodem sš trwajšce właœnie żydowskie œwięto Paschy oraz rozpoczynajšce się dzisiaj obchody Triduum Paschalnego w Jerozolimie oraz następujšca po nim Wielkanoc.

W tym roku Wielkanoc w tym samym czasie obchodzš katolicy, protestanci i prawosławni. Taka sytuacja zdarza się raz na kilka lat i oznacza, że w Jerozolimie pojawiš się tłumy goœci z całego œwiata. Do œwiętych dla chrzeœcijaństwa miejsc przyjadš pielgrzymi ze Stanów Zjednoczonych, Europy Zachodniej, Polski, ale także Rosji, krajów byłego ZSRR czy Ameryki Łacińskiej. Częœć z nich dzisiaj uczestniczy w nabożeństwach Wielkiego Czwartku. Z kolei wyznawcy judaizmu od kilku dni œwiętujš Paschę, dlatego w Jerozolimie jest wielu Żydów ze Stanów Zjednoczonych i Rosji.

W Jerozolimie wzmocniono œrodki bezpieczeństwa. Porzšdku w mieœcie pilnuje 3,5 tysišca policjantów, a także żołnierze i tajni agenci izraelskich służb. Izraelskie władze przypominajš, że ten rok jest jak dotšd bardzo udany dla przemysłu turystycznego. Od poczštku roku kraj odwiedziło 739 tysięcy turystów, czyli 24 procent więcej niż w tym samym czasie w roku ubiegłym. W 2017 roku izraelska gospodarka zarobiła już na goœciach ponad miliard dolarów.

Tegoroczne œwięta w Jerozolimie dla chrzeœcijan będš wyjštkowe, bo po raz pierwszy wyznawcy Chrystusa będš modlić się w odnowionej kaplicy Grobu Bożego. Rano w Bazylice Bożego Grobu odprawiono mszę œwiętš krzyżma, a wieczorem wierni z całego œwiata będš uczestniczyć w modlitewnym nabożeństwie w ogrodzie Getsemani. To właœnie tam Chrystus miał modlić się przed pojmaniem i póŸniejszym ukrzyżowaniem.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL