Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Obyczaje

ITB: Hiszpania najpopularniejszym celem podróży

AFP
O 6,5 procent wzrosła w zeszłym roku liczba podróży zagranicznych. Ich łšczna liczba przekroczyła 1,2 miliarda – podajš autorzy raportu o stanie turystyki, przygotowanego z okazji międzynarodowych targów turystycznych ITB w Berlinie

Raport „World Travel Monitor" firmy IPK to coroczne podsumowanie œwiatowego rynku turystycznego, ogłaszane podczas targów ITB w Berlinie. Obejmuje on dane z 60 krajów, odpowiadajšcych łšcznie za 90 procent całej turystyki wyjazdowej na œwiecie.

W minionym roku w zagranicznš podróż najczęœciej wybierali się Europejczycy (wzrost o 7 procent), mieszkańcy Ameryki Północnej i Łacińskiej (po 6 procent) oraz Azjaci (5 procent). Stary Kontynent jest też najczęœciej wybieranym celem wycieczek (wzrost o 8 procent). Spoœród krajów szczególnš popularnoœciš wœród turystów cieszyły się zaœ Hiszpania, USA, Niemcy, Francja i Włochy. Największy wzrost zainteresowania zanotowano w tym czasie w segmencie wycieczek miejskich (18 procent). Znaczšco zwiększyła się też liczba turystów korzystajšcych z tradycyjnego wypoczynku na plaży (9 procent).

W raporcie poruszono również temat turystyki masowej i przepełnienia popularnych wœród wyjeżdżajšcych miejsc (tzw. overturism). Z danych zebranych przez IPK wynika, że 24 procent międzynarodowych podróżnych miało poczucie, że odwiedzane przez nich miejsce było przepełnione, ale tylko 9 procent uznało, że wpłynęło to na jakoœć wyjazdu. Na przepełnienie najczęœciej skarżyli się podróżujšcy do miasta Meksyk (23 procent ankietowanych), Szanghaju (22 procent), Wenecji (20 procent), Pekinu (19 procent), Hongkongu (18 procent), Stambułu, Amsterdamu, Florencji (po 17 procent) i Barcelony (16 procent).

Po raz pišty IPK przeprowadziło też ankietę dotyczšcš wpływu zagrożenia terrorystycznego na zachowania i wybory podróżnych. 37 ankietowanych zapowiedziało, że ostatnie ostrzeżenia dla podróżnych i incydenty terrorystyczne będš miały wpływ na ich ostateczne wybory dotyczšce formy i miejsca wypoczynku. Jeszcze w zeszłym roku tego typu zależnoœć deklarowało 41 procent pytanych. 24 procent tegorocznych ankietowanych zadeklarowało też, że – wybierajšc wakacje – uwzględni tylko tzw. bezpieczne kierunki. Zdaniem autorów badania w zeszłym roku poprawiły się również oceny dotyczšce poziomu bezpieczeństwa w najpopularniejszych miejscach wypoczynku, m.in. w Hiszpanii, USA, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL