Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Obyczaje

Niepełnosprawni chcš ekscytujšcych podróży

Pixabay
Branża turystyczna w Wielkiej Brytanii rezygnuje z 7,7 miliona potencjalnych klientów - oceniajš paneliœci z konferencji poœwięconej turystyce aktywnej

Elspeth Knight, założycielka biura podróży EnCompass, specjalizujšcego się w obsługiwaniu turystów niepełnosprawnych, powiedziała na konferencji poœwięconej turystyce aktywnej i poznawczej (Adventure Travel Conference, 18-19 stycznia 2018 r., Londyn), że branża pomija 7,7 miliona potencjalnych klientów – opisuje brytyjski portal branżowy TTG Media.

W Wielkiej Brytanii żyje 13 milionów osób niepełnosprawnych. 7,7 miliona z nich ma pienišdze, by podróżować. Nie majš jednak oni dużego wyboru dostosowanych do swoich potrzeb ofert. – Istnieje kilka wyspecjalizowanych biur podróży, które organizujš wycieczki typu „sun, sea and sand", ale większoœć z nas nie chce podróżować z innymi niepełnosprawnymi – mówi Knight, która sama porusza się na wózku. – Media postrzegajš nas generalnie jako biednš, słabš i nieistotnš częœć społeczeństwa, a my uprawiamy sporty i skaczemy na bungee. Żyjemy pełniš życia. Chcemy takich samych ekscytujšcych wycieczek jak każdy inny – dodaje.

Knight powołuje się na badania, które pokazujš, że osoby niepełnosprawne wydajš na wyjazdy przeciętnie o tysišc, dwa tysišce euro więcej niż sprawni turyœci, a ich podróże trwajš o pięć, szeœć dni dłużej. Klienci ci częœciej sš gotowi do odkładania pieniędzy na wyjazdy, bo te ostatnie majš dla nich duże znaczenie. Sš lojalniejsi wobec turystycznych marek i skłonni do dzielenia się swoimi doœwiadczeniami w mediach społecznoœciowych.

Knight, która sama odwiedziła 52 kraje, a po Indiach podróżowała w pojedynkę cztery razy, uważa, że nowoczesne rozwišzania technologiczne ułatwiajš osobom niepełnosprawnym korzystanie z ofert przygotowanych dla zwykłych podróżnych. Trzeba pamiętać, że turyœci niesłyszšcy często używajš aplikacji, które pomagajš im się porozumiewać ze œwiatem, a wózki dla niepełnosprawnych sš konstruowane w taki sposób, że ich użytkownicy mogš jeŸdzić po górach.

Zdaniem uczestników konferencji firmy turystyczne powinny więc bardziej skupić się w kampaniach promocyjnych na klientach niepełnosprawnych. Pomocne byłoby na przykład zatrudnianie takich ludzi w działach marketingu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL