Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

O nas

Życie Regionów – projekt dla Polski

Bogusław Chrabota
Fotorzepa

Nie bez racji sš ci, którzy uważajš, że polskie media koncentrujš się na tematyce zwišzanej z życiem publicznym, gospodarczym, czy politycznym ze stołecznej perspektywy. Tak, jakby poza Warszawš reszta kraju była spalonš ziemiš. Jakby nic się nie działo w oœrodkach oddalonych od stolicy o sto, dwieœcie, czy trzysta kilometrów. A przecież większoœć polskiej populacji mieszka poza Mazowszem. Większoœć małych i œrednich firm, które tworzš ponad 60 proc. PKB to firmy z miast i miasteczek reprezentujšcych Polskę prowincjonalnš. Prowincjonalnš, czyli odległš, ale przecież nie gorszš od centrum kraju. Nie wiem jak to się stało, że okreœleniu „prowincjonalny” nadajemy treœci pejoratywne.

Przecież słowo „prowincja” wywodzi się z łaciny i oznacza ni mniej, ni więcej jednostkę podziału administracyjnego rzymskiego imperium. Otóż chcę przywrócić przymiotnikowi „prowincjonalny” pierwotny sens. Prowincjami sš w moim myœleniu na równi Wielkopolska i Małopolska, Mazowsze, Lubelskie czy Pomorze.

Wszystkie równe, wszystkie ważne, tak jak mieszkajšcy tam czytelnicy „Rzeczpospolitej”. To właœnie z myœlš o nich dodajemy nowy regionalny grzbiet do naszej gazety pod wspólnym tytułem „Życie...”. Tytuł zapożyczamy od sławnej niegdyœ gazety „Życie Warszawy”, ale nowa inicjatywa „Rzeczpospolitej” ma opowiadać o życiu mieszkańców innych polskich miast i miasteczek. Współpracujemy przy tym projekcie z lokalnymi samorzšdami oraz firmami i bardzo nam zależy, by te nowe dzieci naszego tytułu w sposób lustrzany odbijały główne problemy i dylematy mieszkańców polskich „prowincji”.

Chcemy być blisko czytelnika, rozwišzywać jego kłopoty, reprezentować interesy lokalnych firm, walczyć o ich sprawy, jak walczymy o sprawy polskiego biznesu en masse. Czytajcie Życie Regionów. Piszcie do nas i pozwólcie nam działać.

My, ludzie „Rzeczpospolitej” jesteœmy dla Was. I nigdy Was nie zawiedziemy.

Zespół "Rzeczpospolita Życie Regionów"

Kontakt

Hanna Wawrowska,
Autorka projektu i kierownik"Rzeczpospolita Życie Regionów"

Irmina Zakrzewska,
Kierownik projektu

Andrzej Krakowiak
Redaktor prowadzšcy

"Rzeczpospolita Życie Regionów” to cykl wydań regionalnych dystrybuowany wraz z ogólnopolskim nakładem „Rzeczpospolitej”. Łšczymy dwie marki: „Życie Regionów” oraz „Rzeczpospolita” – gwarantujšce najwyższš jakoœć materiałów dziennikarskich.

Projekt ma na celu m.in. pokazanie potencjału oraz osišgnięć regionów Polski w dziedzinach inwestycji, biznesu i edukacji. Oprócz kluczowych dla regionów tematów gospodarczych pokazywany jest ich potencjał intelektualny, osišgnięcia władz samorzšdowych, najciekawsze wydarzenia kulturalne, sportowe oraz atrakcje turystyczne.

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL