Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

.Nowoczesna

Petru: Marszałek Sejmu skierował do komisji etyki mojš wypowiedź ws. "afery billboardowej"

PAP/Darek Delmanowicz
Lider Nowoczesnej Ryszard Petru poinformował na Twitterze, że marszałek Sejmu skierował do sejmowej komisji etyki jego wystšpienie dot. "afery billboardowej". Podczas posiedzenia Sejmu szef N domagał się od premier wyjaœnień ws. Kampania PFN "Sprawiedliwe sšdy".

Jak wynika z pisma opublikowanego w niedzielę na portalu społecznoœciowym przez Petru, marszałek Sejmu Marek Kuchciński zwrócił się do sejmowej komisji o rozważenie, czy w swojej wypowiedzi lider N "nie naruszył zasad etyki poselskiej".

"Od słów posła Mularczyka do czynów...?" - napisał poseł Nowoczesnej. Poseł Arkadiusz Mularczyk (PiS) napisał w ubiegłš sobotę na Twitterze: "Niebawem ruszš sprawy sšdowe i prokuratorskie wobec totalnej (opozycji). Dosyć już arogancji, chamstwa i pomówień". 

Petru - podczas ostatniego posiedzenia Sejmu - podkreœlił, że oczekuje od premier Beaty Szydło "wyjaœnień w sprawie sprzeniewierzenia œrodków publicznych na kampanię finansowš, na kampanię partyjnš PiS-u". Miał na myœli kampanię Polskiej Fundacji Narodowej "Sprawiedliwe sšdy". 

Petru pytał m.in. "czy były naciski, jeœli chodzi o wypłaty pieniędzy na fundację narodowš?", "czy firmy, które wpłacały te œrodki, wiedziały, na co one będš przeznaczone?" oraz "jakie działania zostały podjęte przez prezesów spółek, aby pienišdze, które zostały przeznaczone na Fundację Narodowš, nie poszły na kłamliwš, partyjnš propagandę". 

"Chciałem zwrócić uwagę, że to jest kwota 19 mln zł i o takš też kwotę powinna być obniżona subwencja dla waszej partii, dla PiS-u, jeżeli chodzi o finansowanie partii politycznych" - mówił lider Nowoczesnej. 

Kampania Polskiej Fundacji Narodowej "Sprawiedliwe sšdy", która - w zamyœle jej autorów - ma przybliżyć polskiej i zagranicznej opinii publicznej cele i szczegóły reformy wymiaru sprawiedliwoœci, od poczštku budzi kontrowersje. Posłowie PO złożyli wniosek o jej zbadanie przez CBA; Nowoczesna m.in. skierowała pismo do szefa PKW o kontrolę i sprawdzenie, czy nie dochodzi do złamania ustawy o partiach politycznych i finansowaniu partii politycznych przez Polskš Fundację Narodowš. PKW w poniedziałek poinformowała, że obecnie nie ma narzędzi do tego, by zbadać działalnoœć tzw. kampanii billboardowej. 

Misjš powołanej latem zeszłego roku Polskiej Fundacji Narodowej jest budowa pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicš.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL