Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

.Nowoczesna

Nowoczesna apeluje do ministra Szyszki. "Będziemy mieli karnawał drwali"

123RF
Nowoczesna zaapelowała do ministra œrodowiska Jana Szyszki oraz do rzšdu o "szybkie zatrzymanie ustawy", która pozwala na wycinkę drzew na prywatnych posesjach. Swój projekt nowelizacji ustawy, zakładajšcy przywrócenie kontroli samorzšdów nad wycinkami, przeœle do Sejmu stołeczny Ratusz.

Od pierwszego stycznia obowišzujš zliberalizowane przepisy dot. wycinki drzew na prywatnych posesjach. Zgodnie z nimi, właœciciel nieruchomoœci może bez zezwolenia wycišć drzewo na swojej działce, bez względu na jego obwód, jeœli nie jest to zwišzane z działalnoœciš gospodarczš. Projekt ustawy, który umożliwił te zmiany został złożony w Sejmie przez grupę posłów PiS. Przepisy ustawy budzš społeczne protesty.

We wtorek, podczas konferencji prasowej parku Œwiętokrzyskim politycy Nowoczesnej skrytykowali przepisy pozwalajšce na wycinkę drzew na prywatnych posesjach.

Posłanka Ewa Lieder zauważyła, że niekontrolowanej wycinki drzew nie da się cofnšć. "Idš pod topór drzewa bardzo stare, dwustu-, trzystuletnie i tego też nie odwrócimy" - mówiła. "Dwa miesišce po uchwaleniu prawa, to trochę póŸno się PiS budzi" - podkreœlił posłanka.

Odniosła się w ten sposób do zapowiedzi prezesa PiS, Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że przepisy dotyczšce wycinki drzew na prywatnych posesjach będš zmienione.

Polityk Nowoczesnej, Paweł Rabiej zauważył, że w Warszawie "mieliœmy do czynienia z dzikš reprywatyzacjš, teraz mamy do czynienia z dzikš wycinkš drzew". Wycinanie drzew w stolicy nazwał "warszawskš masakrš piłš mechanicznš".

Rabiej poinformował, że struktury Nowoczesnej w Warszawie sš wycinkš drzew bardzo mocno zaniepokojone i zapowiedział uważne œledzenie tego procederu. "Pytanie, które się nasuwa, to: kto na tym korzysta? Dlaczego zadrzewione działki sš ogałacane i trafiajš w ręce deweloperów? W czyim interesie działa minister œrodowiska, Jan Szyszko?" - pytał.

Polityk podkreœlił, że Nowoczesnej nie zależy na ograniczaniu praw właœcicielskich, żeby właœciciel działki nie był w stanie wycišć swojego drzewa. "Apelujemy, aby robił to mšdrze, aby miał na uwadze to, że jest to w jakimœ sensie dobro publiczne". Zwrócił uwagę, że wštpliwoœci budzš głównie deweloperzy i działki inwestycyjne. "Tutaj naszym zdaniem tkwi problem" - ocenił.

Rabiej zaapelował do warszawskiej Rady Miasta o pilne zwołanie posiedzenia i zastanowienie się, jak można przeciwdziałać skutkom wycinki drzew. "Miasto robi wiele, jeżeli chodzi o nasadzanie drzew, ale może zrobić więcej" - ocenił polityk.

Zwracajšc się do mieszkańców, Rabiej prosił o rozwagę przy wycinaniu drzew. Do ministra œrodowiska, Jana Szyszki i do rzšdu apelował o szybki zatrzymanie ustawy. "Zapowiadanie, że ustawa kiedyœ zostanie zatrzymana, spowoduje, że będziemy mieli za chwilę ťkarnawał drwaliŤ. To trzeba przerwać" - oœwiadczył.

Szyszkę skrytykowała też Lieder. "Minister Szyszko wprowadził wiele ustaw, które sš bezużyteczne dla Polski, ale niekoniecznie sš bezużyteczne dla PiS-u. Mamy podejrzenia, że one sš użyteczne dla PiS-u i musimy sprawdzić, kto na tym skorzysta" - zaznaczyła.

Na pytanie, czy Nowoczesna poprze projekt nowelizacji ustawy, przedstawiony we wtorek przez wiceprezydenta Warszawy Michała Olszewskiego posłanka oceniła, że nie można cofnšć się do tych przepisów, które były. "One były zbyt drastyczne" - zauważyła. "Zgadzamy się z tym, że prywatny właœciciel powinien mieć szansę jakieœ małe drzewa, nie płacić za to drastycznych kar. Szanujemy własnoœć, ale ochrona przyrody to dobro wyższego rzędu" - podkreœliła Lider.

Przedstawiony przez Michała Olszewskiego projekt nowelizacji ustawy o ochronie przyrody zakłada przywrócenie kontroli przez samorzšd nad zezwoleniami przeprowadzenia wycinki drzew wydawanymi dla nieruchomoœci prywatnych.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL