Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

.Nowoczesna

Ryszard Petru: Kandydaci Nowoczesnej do samorzšdów - latem i jesieniš

Ryszard Petru
PAP/Tomasz Gzell
Jeżeli wybory samorzšdowe odbędš się w terminie, Nowoczesna zamierza przedstawiać swoich kandydatów latem i jesieniš – zasygnalizował lider partii Ryszard Petru. Dodał, że sš już potencjalni kandydaci dla dużych oœrodków; w mniejszych decydować majš regionalne struktury.

Podczas niedzielnego briefingu w Katowicach PAP pytała lidera Nowoczesnej, kiedy zacznie przedstawiać nazwiska choćby potencjalnych kandydatów w wyborach samorzšdowych dla największych oœrodków.

Petru wskazał, że w przypadku niektórych oœrodków, jak Gdańsk, takie nazwiska już padły (jak powiedział, „naturalnš” kandydatkš jest tam szefowa pomorskich struktur partii posłanka Ewa Lieder).

„Będę mówił o naturalnych kandydatach, ale decyzje jeszcze formalnie nie zapadły, bo wszystko na to wskazuje, że wybory sš w terminie. Jeżeli będš w terminie, wydaje mi się, że spokojnie możemy te kandydatury przedstawiać latem i na jesieni tego roku” - powiedział szef Nowoczesnej. „Mamy już bardzo poważne przymiarki; innymi słowy – już wiemy, kto może być kandydatem, ale nie chciałbym tego przedstawiać tak na ad hoc” - uœciœlił.

Petru w Katowicach przypomniał m.in., że Nowoczesna zaproponowała Platformie możliwoœć wzajemnego popierania kandydatów na prezydentów miast w drugiej turze – w miastach, gdzie tacy kandydaci zostanš wystawieni.

„Na przykład w Warszawie musimy wystawić swojego kandydata dlatego, że cały czas jest nierozwišzana kwestia afery reprywatyzacyjnej. Natomiast deklarujemy, że racja stanu spowoduje, że w przypadku gdyby przeszedł do drugiej tury kandydat Platformy, my go poprzemy, ale oczekujemy również wówczas tego typu poparcia ze strony Platformy dla naszego kandydata” - zaznaczył.

Petru ocenił, że w wielu mniejszych miejscowoœciach, gdzie np. Prawo i Sprawiedliwoœć ma bardzo silnš pozycję - z poparciem rzędu 40-50 proc. - „niezbędne będzie wystawienie jednego kandydata wspólnego dla całej opozycji”. „Inaczej damy PiS-owi możliwoœć łatwej wygranej” - wyjaœnił.

W tym kontekœcie zadeklarował otwartoœć Nowoczesnej na „różne inicjatywy”, a także „zrobienie wszystkiego”, aby zablokować w Sejmie ew. pomysł PiS ograniczajšcy możliwoœć startu w wyborach samorzšdowych innych komitetów niż partyjne. Jak ocenił, oznaczałoby to „istotne ograniczenie swobód obywatelskich”.

Pytany, kiedy Nowoczesna chciałaby zaczšć rozmowy o wspólnych kandydatach opozycji na szczytach partii, Petru odpowiedział, że np. w woj. œlšskim jedynym przedmiotem zainteresowania zarzšdu krajowego Nowoczesnej będš Katowice. W pozostałych miastach decyzje będš podejmowały władze regionalne – znajšce miejscowš specyfikę.

„Tego typu rozmowy w wielu miejscowoœciach na poziomie lokalnym już odbywajš się. Nie chcemy ingerować w tego typu inicjatywy, bo one œwiadczš o tym, że to społecznoœć lokalna ma podjšć decyzję, kto może być najlepszym prezydentem i osobš, która najlepiej będzie spełniała kryterium szansy wygrania wyborów” - mówił.

Dał przy tym przykład Gliwic, w których – jego zdaniem – gdyby obecny prezydent Zygmunt Frankiewicz zdecydował się ponownie kandydować, powinien zostać kandydatem ponadpartyjnym. „Jest dobrym prezydentem: daje szansę na dalszy dobry rozwój Gliwic, jest też kandydatem, który daje gwarancje, że PiS nie wygra tych wyborów” - zdiagnozował Petru.

Wobec sygnałów o woli PiS wprowadzenia kadencyjnoœci do organów wykonawczych samorzšdów przypomniał, że propozycjš Nowoczesnej w kampanii wyborczej była kadencyjnoœć. Dotyczyła jednak nie samorzšdowców, a parlamentarzystów, wœród nich prezesa PiS i to od niej – w ocenie szefa Nowoczesnej – należałoby zaczšć, chcšc „przewietrzyć samorzšdy i politykę”.

Wczeœniej, w kontekœcie przygotowań do wyborów samorzšdowych, lider Nowoczesnej sygnalizował już m.in., że bierze pod uwagę wspólne listy do sejmików wojewódzkich z Platformš.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL