Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

.Nowoczesna

Nowoczesna przedstawiła Dekalog Antysmogowy

Palenisko w piecu węglowym w jednym z mieszkań w Zakopanem. W wielu miejscach, zwłaszcza na południu kraju, dopuszczalne stężenia pyłu zawieszonego w ostatnich dniach zostało kilkakrotnie przekroczone.
PAP/ Grzegorz Momot
Wprowadzenie dopłat dla gospodarstw domowych o niskich dochodach korzystajšcych z czystych paliw a także większe kary dla palšcych œmieciami – to niektóre punktów Dekalogu Antysmogowego, który w pištek przedstawili posłowie Nowoczesnej.

Politycy Nowoczesnej podczas pištkowej konferencji prasowej w Sejmie podkreœlali, że dekalog jest katalogiem działań, które powinny być elementem programu rzšdowego, by skutecznie zadbać o zdrowie i życie Polaków.

"W Polsce mamy 33 miasta, które znajdujš się na liœcie pięćdziesięciu najbardziej zanieczyszczonych miast Europy. Przez zaniedbania rzšdu w 2016 r. 48 tys. osób zmarło z powodu powikłań chorobowych spowodowanych smogiem. Uważamy, że taka rzecz nie powinna mieć miejsca w XXI wieku" - zaznaczył wiceszef Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz.

Wtórował mu poseł Marek Ruciński. "Smog to nie tylko problem teoretyczny. Smog to przede wszystkim ogromny problem zdrowotny. Na działanie smogu i toksyn w nim zawartych przede wszystkim narażone sš dzieci i osoby w podeszłym wieku i kobiety w cišży" - mówił Ruciński.

"Jeœli do smogu dołšczymy nikotynizm i smog elektromagnetyczny, to jest to wielka bomba zdrowotna" - dodał.

Posłanka Kornelia Wróblewska poinformowała, że Nowoczesna zainicjowała w pištek akcję „Obywatelski monitoring powietrza”, w ramach której we wszystkich biurach poselskich partii do wypożyczenia dla obywateli będš czujniki pomiaru zanieczyszczeń powietrza.

W dekalogu zapisano, narodowy plan rozbudowy sieci ciepłowniczej, współfinansowanie wymiany kotłów na nowoczesne, spełniajšce normy V generacji, czy program wsparcia wymiany taboru komunikacji zbiorowej na niskoemisyjny.

Wskazano też promowanie œrodków komunikacji publicznej i pojazdów z niskš emisjš, a także zmiany prawne umożliwiajšce ustanowienie czasowych lub stałych stref ograniczonej lub stałej emisji spalin.

Dekalog przewiduje zaostrzenie norm jakoœci sprzedawanego węgla i opału, monitoring i system kontroli i większe kary dla palšcych œmieciami, edukacja najmłodszych o tym, jakie sš przyczyny smogu i jak zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza, dopłaty do ogrzewania dla gospodarstw domowych o niskich dochodach korzystajšcych z czystych paliw, a także natychmiastowe wydanie rozporzšdzeń dotyczšcych standardów kotłów i jakoœci paliw.

W czwartek wicepremier, minister finansów i rozwoju Mateusz Morawiecki zapowiedział inicjatywy dotyczšce walki ze smogiem, m.in. zachęty finansowe do wymiany kotłów, zmiany w prawie dot. jakoœci kotłów grzewczych, czy program Czyste Powietrze.

"Mamy kilkanaœcie bardzo ciekawych propozycji, w tym również (...) podpisanie rozporzšdzenia w zakresie jakoœci kotłów, które zdecydowanie poprawi jakoœć powietrza" - mówił. Zapowiedział też rozporzšdzenia dotyczšce paliw, czy elektromobilnoœci.

"Na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów potwierdziliœmy i wypracowaliœmy kilkanaœcie nowych działań z obszaru podniesienia jakoœci powietrza. Ustaliliœmy również (...), że będziemy mieli specjalny program +Czyste Powietrze+. To był temat, którym nasz rzšd zajmie się na zasadach priorytetowych. Mamy też wiele dodatkowych pomysłów, które majš poprawić jakoœć powietrza" - dodał wicepremier.

"To wszystko zdecydowanie poprawi jakoœć powietrza. To będš punkty, które zaproponujemy Radzie Ministrów już w najbliższy wtorek, czyli za kilka dni" - zapowiedział.

W œrodę Ministerstwo Energii informowało, że w przyszłym tygodniu do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych zostanš skierowane przepisy dotyczšce sytemu monitorowania i kontrolowania jakoœci paliw czy wymagań jakoœciowych dla paliw stałych. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedawca będzie musiał informować konsumenta o jakoœci i sortymencie sprzedawanego węgla, a do obrotu nie będzie można wprowadzać węgla niesortowanego oraz węgla niespełniajšcego norm jakoœciowych.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL