Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

.Nowoczesna

Nowoczesna podsumowuje rok rzšdów PiS

PAP, Rafał Guz
Chaos, niekompetencja, arogancja, buta, obłuda - tak politycy Nowoczesnej komentowali we wtorek rok od wyborów, w których wygrał PiS. Zarzucali PiS m.in. łamanie zasad demokracji, chaos w administracji i prawie oraz doprowadzenie do "tragicznego" stanu finansów publicznych.

W rocznicę wygrania przez PiS wyborów parlamentarnych. W zwišzku z tym politycy Nowoczesnej zorganizowali cykl konferencji podzielony na bloki tematyczne: gospodarka, budżet, przedsiębiorczoœć; praworzšdnoœć, Trybunał Konstytucyjny, sšdownictwo; ideologizacja, propaganda; zawłaszczanie państwa, Misiewicze, służba cywilna.

Wiceszefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer oceniła podczas konferencji, że miniony rok rzšdów PiS to rok "chaosu, buty, arogancji i obłudy". - Niezrealizowane obietnice, poza 500+, chaos w prawie, chaos w finansach, chaos w administracji i obronnoœci, nieudolnoœć: wycofane podatki, tak jak podatek handlowy, zaniedbania w służbie zdrowia, brak działań i równoczeœnie niszczenie zamiast naprawiania edukacji, oœmieszanie Polski na arenie międzynarodowej, skazywanie na izolację w œwiecie, utrwalanie bezbronnoœci, sabotaż dozbrojenia armii; rozpalanie ideologicznych sporów - mówiła Lubnauer o roku rzšdów PiS. - Ten rzšd będzie incydentalny, mamy incydentalny rzšd PiS - dodała.

"Wszędzie niekompetencja"

Członek zarzšdu Nowoczesnej Paweł Rabiej stwierdził natomiast, że politycy jego partii majš wrażenie "zarzšdzania Polskš przez lunatyków, osoby, które nie wiedzš, dokšd zmierzajš, jaki cel chcš osišgnšć". Dodał, że Nowoczesna zarzuca politykom PiS niekompetencję i brak odpowiedzialnoœci. - Ta niekompetencja polegajšca na nieumiejętnoœci zarzšdzania państwem widoczna jest właœciwie w każdym obszarze - mówił.

Według Rabieja rzšd premier Beaty Szydło obecnie "potyka się o własne nogi". - Zostały trzy lata, to jest dobra wiadomoœć, ale te trzy lata chcemy zapełnić bardzo ciężkš pracš, aby przedstawić wizję, która daje Polakom nadzieję na to, że możemy wspólnie odsunšć PiS od władzy - powiedział Rabiej.

Sekretarz klubu Nowoczesnej Monika Rosa powiedziała natomiast, że Nowoczesna była przez miniony rok "twardš opozycjš", m.in. kiedy PiS "zawłaszczał Trybunał Konstytucyjny" czy podczas czarnych marszów w obronie praw kobiet. - Tš opozycjš jesteœmy także, kiedy składamy projekty ustaw - dodała.

"Niekonstytucyjne ustawy o TK"

Kwestie zwišzane z praworzšdnoœciš i sšdownictwem komentowała wicemarszałek Sejmu, posłanka Nowoczesnej Barbara Dolniak. Jej zdaniem, przez rok "większoœć parlamentarna zrujnowała nie tylko prawo, ale zasady demokratycznego państwa". - PiS udowodniło, że w okresie nieprzekraczajšcym 12 miesięcy Polska stała się niechlubnym przykładem rujnowania podstawowych fundamentów demokracji - dodała.

Dolniak zapowiedziała, że Nowoczesna będzie sprzeciwiać się łamaniu zasad demokracji oraz "złym projektom ustaw". - W przyszłej kadencji pocišgniemy do odpowiedzialnoœci wszystkich tych, którzy naruszajš reguły konstytucji, którzy łamiš konstytucję - zaznaczyła. Oceniła również, że każdy z projektów ustaw o Trybunale Konstytucyjnym był niekonstytucyjny.

Według Dolniak negatywne zmiany zachodzš m.in. w prokuraturze wskutek połšczenia stanowisk prokuratura generalnego i ministra sprawiedliwoœci, co jej zdaniem zagraża niezależnoœci prokuratury.

"Podatkowy kamuflaż"

Politycy Nowoczesnej komentowali też politykę społeczno-gospodarczš rzšdu. Posłanka Paulina Hennig-Kloska rok rzšdów PiS okreœliła jako wyraz "chaosu, arogancji, niekompetencji i obłudy". PiS obiecywał w kampanii wyborczej, że "pienišdze leżš na ulicy" - mówiła. - Tymczasem dziœ okazało się, że król jest nagi, że pieniędzy po prostu nie ma, że wprowadzajš obszerne programy społeczne bez bezpiecznego Ÿródła finansowania, tak było w przypadku 500+, tak będzie w przypadku obniżenia wieku emerytalnego - wyliczała.

Według Hennig-Kloski wprowadzenie programów społecznych przez PiS musi doprowadzić do "obcišżenia Polaków podatkami". - Podatek jednolity to kamuflaż, który ma przykryć podwyżki. W kuluarach, raportach nawet już oficjalnych, mówi się o rekomendowanym zlikwidowaniu ulg prorodzinnych, o zlikwidowaniu wspólnego rozliczania się małżonków - to jest skandal, jeżeli mówimy o rzšdzie, który szedł do wyborów z hasłami wsparcia polskich rodzin - mówiła. Oceniła również, że obecny stan finansów publicznych jest "tragiczny". - Pan premier mówił, że zakochał się w budżecie, a mi ręce opadajš, kiedy na niego patrzę - dodała.

Zdaniem posła Michała Jarosa rzšd PiS "rozgrzebał polskš gospodarkę". Ocenił, że podatek bankowy, podatek handlowy, którego nie udało się wprowadzić czy zapowiadany projekt jednolitego podatku powoduje niepewnoœć u polskich przedsiębiorców. - Niepewnoœć, brak zaufania, rozgrzebanie polskiej gospodarki doprowadziły do tego, że jedna z najpopularniejszych fraz wyszukiwania w polskim internecie to "Jak założyć firmę w Czechach?" - i to obrazuje podejœcie PiS-u do polskich przedsiębiorców - mówił.

Inny poseł Adam Szłapka skrytykował natomiast zarzšdzanie przez PiS spółkami Skarbu Państwa. - To, z czym mamy do czynienia, jeœli chodzi o obsadzanie spółek Skarbu Państwa, pokazuje skalę moralnego upadku Prawa i Sprawiedliwoœci - mówił. Ocenił, że obsadzanie stanowisk w spółkach Skarbu Państwa to bardzo duży problem dla Polski, z którym PiS sobie nie radzi, ponieważ nie ma "ławki rezerwowej, ludzi, którym mogliby zaufać i którzy sš kompetentni".

"Penetracja życia przez PiS"

Politycy Nowoczesnej mówili także o "ideologizacji" życia publicznego, którš ich zdaniem przeprowadza PiS. Wœród kwestii, na które szczególnie wpłynęła "ideologia PiS", Monika Rosa wymieniła program in vitro, prawa kobiet, medycznš marihuanę, handel w niedzielę. - Każdy aspekt, element od kultury przez edukację, służbę publicznš, państwo jest krok po kroku zawłaszczane przez jedynš słusznš rzšdzšcš ideologię - mówiła.

Polska stała się krajem, który jest "w sposób dramatyczny penetrowany przez absurdalne pomysły państwa PiS" - wtórował jej poseł Krzysztof Mieszkowski. - Musimy być pewni tego, że będziemy budować państwo odpowiedzialne, które będzie się kierowało kryteriami dialogu i odwoływało się do podstaw społeczeństwa obywatelskiego - tego PiS nie chce, PiS chce państwa katolickiego, kreuje państwo według względów religijnych - mówił.

Rok temu Prawo i Sprawiedliwoœć wygrało wybory parlamentarne, zdobywajšc 235 mandatów poselskich i 61 senackich, co pozwoliło na samodzielne rzšdy. PKW podała, że w wyborach do Sejmu PiS otrzymało 37,58 proc., PO - 24,09 proc., Kukiz'15 - 8,81 proc., Nowoczesna - 7,60 proc. a PSL - 5,13 proc. Frekwencja w wyborach do Sejmu wyniosła 50,92 proc.; do Senatu - 50,91 proc.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL