Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

.Nowoczesna

Alert dla Puszczy Białowieskiej

Creative Commons Attribution 3.0 Unported
O zaprzestanie rozpoczętych wycinek drzew w Puszczy Białowieskiej zaapelowali w niedzielę w Białowieży (Podlaskie) posłowie tej partii Krzysztof Truskolaski i Ewa Lieder. Ogłosili "alert" dla puszczy.

Minister œrodowiska Jan Szyszko poinformował w ostatnich dniach, że w puszczy zaczynajš się - jak to okreœlił - "działania ochronne", których celem jest ratowanie siedlisk priorytetowych w puszczy. Minister uważa, że brak reakcji może doprowadzić Polskę przed Trybunał Sprawiedliwoœci UE. Wycinka ruszyła, Lasy Państwowe poinformowały, że w pierwszej kolejnoœci będš usuwane drzewa znajdujšce się przy szlakach turystycznych, bo mogš zagrażać ludziom.

Już wczeœniej minister Szyszko podjšł decyzję o zmianie aneksu do planu urzšdzania lasu dla nadleœnictwa Białowieża, który zwiększa wycinkę drewna do 188 tys. metrów szeœciennych, czyli niemal szeœciokrotnie niż było to możliwe dotychczas. Uzasadniono to gradacjš kornika drukarza. Decyzji ministra sprzeciwiły się niektóre œrodowiska naukowe i organizacje ekologiczne, które zaapelowały, by zostawić puszczę bez ingerencji człowieka. Ekolodzy złożyli skargę do Komisji Europejskiej w tej sprawie. 

Poseł Krzysztof Truskolaski powiedział w niedzielę, że wycinka drzew jest "złš decyzjš" ministra œrodowiska. Przypomniał, że Nowoczesna od poczštku jej się sprzeciwiała. Przypomniał też inne instytucje, które również temu się sprzeciwiały. Wymienił m.in. Komitet Ochrony Przyrody PAN, radę wydziału biologii i ochrony œrodowiska Uniwersytetu Œlšskiego, organizacje ekologiczne. "Dlatego głoœno się sprzeciwiamy tej wycince. Chcemy, aby pan minister usiadł z tymi instytucjami, porozmawiał i skonstruował jakiœ kompromis" - mówił poseł Truskolaski i zaznaczył, że w przeciwnym razie będzie to miało swoje skutki nie tylko przyrodnicze, ale także możliwe sš skutki finansowe, np. sankcje Komisji Europejskiej. 

Posłanka Ewa Lieder porównała sprawę Puszczy Białowieskiej do sprawy stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim. "Przypuszczamy, że sprawa z Puszczš Białowieskš jest bardzo podobna. To jest nasze dziedzictwo przyrodnicze, powinniœmy je chronić, zachować dla przyszłych pokoleń. Las, drzewa się bardzo szybko œcina, ale drzewa rosnš setki lat. Uważamy, że działania ministra Szyszki sš krótkowzroczne i nie zgadzamy się z nimi" - powiedziała Lieder. "Dlatego ogłaszamy alert i apelujemy, aby +Dobra zmiana+ zostawiła Puszczę Białowieskš" - podsumował Krzysztof Truskolaski. 

Przypomniała, że Puszcza Białowieska jest wpisana na listę dziedzictwa UNESCO jako jedyny obiekt przyrodniczy z Polski. "Jest to jedno z najpiękniejszych miejsc przyrodniczych w Polsce. Eksperci i zagraniczni, i polscy krzyczš, żebyœmy tej puszczy nie wycinali. Powinniœmy chronić wszystkie procesy lasotwórcze, powinniœmy pozwolić zamierać tym drzewom, które w tej chwili zamierajš, bo to jest proces, który powoduje, że na tych drzewach martwych jest więcej życia niż sobie wyobrażamy" - mówiła posłanka.

Lieder mówiła również, że zanim w czwartek rozpoczęła się wycinka w Puszczy Białowieskiej, minister œrodowiska - jak to okreœliła - "wycišł przeciwników tych swoich szalonych pomysłów". "Mówię tutaj o Państwowej Radzie Ochrony Przyrody. Pan minister Szyszko odwołał 32 osoby z 39 ekspertów, którzy byli w tej radzie" - mówiła Lieder. Podkreœliła, że Nowoczesna obawia się, że rada "stanie się organem politycznym, który będzie wspierał szkodliwe działania ministra Szyszko", bo minister "wstawił tam swoich ludzi".

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL